Discussion Forum

000005565

ปลาอินทรีเน็ต ตามีสีขาวเล็กๆ

184.22.125.93
score 19

ไม่ทราบว่าน้องปลาอินทรีเน็ตเป็นอะไรค่ะวันนี้ตื่นมาให้อาหารเห็นตา 1 ข้างน้องมีสีขาวๆขุ่นๆจุดเล็กๆอยู่ขอบเหนือหัวตา...เป็นมือใหม่ค่ะ..ขอความกรุณาเพื่อนๆผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญแล้วช่วย แนะนำ บอกทีนะคะขอวิธีรักษา ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ

ปลาอินทรีเน็ต ตามีสีขาวเล็กๆ
Report Delete