Discussion Forum

000005534

สมาชิคใหม่รายงานตัวครับ

124.121.195.40
score 47

กำลังจะกลีบมาเลี้ยงปลาอีกครั้งหลังจากหยุดเลี้ยงไปหลายปี...ระบบกรอง กับอุปกรณ์ตอนนี้พัฒนาไปมากเลยนะครับตู้ที่กำลังจะมา 120*36*30 กรองล่าง 72*24*18

สมาชิคใหม่รายงานตัวครับ
Report Delete

Opinion 1

124.121.195.40
score 47

อุปกรณ์ทยอยมารอตู้แล้ว

ٻҾสมาชิคใหม่รายงานตัวครับ
Report Delete

Opinion 2

124.121.195.40
score 47

อุปกรณ์

ٻҾสมาชิคใหม่รายงานตัวครับ
Report Delete

Opinion 3

124.121.195.40
score 47

มีเดียกรองหินภูเขาไฟ 3 กระสอบ 54 กก. (ไม่แน่ใจว่าพอไหม แนะนำหน่อยครับ กลับมาหลังเลิกเลี้ยงไปนาน มีเดียใหม่ๆมีเพียบเลย)

ٻҾสมาชิคใหม่รายงานตัวครับ
Report Delete

Opinion 4

1.4.138.95
score 9790

ยินดีต้อนรับครับ

Report Delete

Opinion 5

1.47.137.87
score 222

สุดยอดด

Report Delete