Discussion Forum

000005521

ปลาไม่กินอาหาร

58.8.66.223
score 14

รับปลามาประมาณ 3 อาทิต  เป็นปลามังกร ขนาด 4นิ้ว ทั้งกุ้งชิ้น หนอนแดง หนอน นก กุ้งฝอย ไม่เห็นมันกินอะไรเลย แบบนี้ ปกติไหม ครับอยุ่ ตู้ ขนาด 60*20*20 มี เมตเปนตะเพียน 2 ตัวขนาดพอๆกัน

Report Delete

Opinion 1

1.1.132.199
score 9790

3 อาทิตย์นี่ผิดปกติแล้วครับ ลองตรวจสอบค่าน้ำว่าปกติไหม NO2 NO3 เป็นยังไง ตอนให้อาหารปลาตะเพียนแย่งไหม ปกติการใส่ Tankmate ช่วนให้ปลารู้สึกหวงถิ่นน่าจะกินดีนะครับ

ลองตรวจสอบค่าน้ำก่อนครับ หรือ ให้จิ้งหรีดเป็นๆ กุ้งฝอยเป็น ปลาอโรจะชอบมากๆ
 

Report Delete

Opinion 2

183.89.20.226
score 7399

ของผม ใหม่ๆ ไม่กินเป็นเดือน
แต่ก็ปล่อยตามยถา ไม่กินก็หิวไป

ลองตามนี้
 
1. เปลี่ยนถ่ายน้ำตามปกติ 30% ทุกๆ 3 วัน
2. เพิ่มออกซิเจนอีกสัก 1 จุด (จานหัวทราย)
3. อาหาร ให้แต่น้อย ไม่กินตักทิ้ง

ลองตามนี้ก่อน เดี๋ยวก็กินเอง

ป.ล.น้ำที่เปลี่ยนถ่าย จะต้องผ่านการพักมาไม่น้อยกว่า 24 ช.ม. ครับ
อย่าต่อตรงจากก๊อกน้ำน๊ะครับ ปลาอาจตายได้ !!!!

Report Delete