Discussion Forum

000005519

ปลาตะเพียนมีสิทธิเป็นสาเหตุให้ปลาอินซีเนทไม่กินอาหารไหมครับ

58.9.217.196
score 119

ปลาอินซีเนท ตายไปตัวไม่ยอมกินอาหาร เลยไปซื้อมาใหม่ วันแรกกินหมดทุกอย่างวันต่อมาเริ่มไม่กินอีกแล้วว่ายนิ่งๆ แล้วเหมือนตะเพียนว่ายเล่นว่ายเร็วบางทีก้ไปชนอินซีเนท

Report Delete

Opinion 1

1.1.184.185
score 9790

ลองตรวจสอบค่าน้ำดูก่อนนะครับ

พักน้ำก่อนเปลี่ยนน้ำในตู้ไหม ค่าpH  ขนาดของตู้ กรอง ขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ

Report Delete

Opinion 2

58.9.217.196
score 119

เปลี่ยน. น้ำใช้ตัวกรองที่มีขายในร้านปลาครับ. กรองข้าง ใยแก้ว ไบโอบอล แล้วก้หิน

Report Delete

Opinion 3

183.89.20.226
score 7399

ปลาตะเพียนน่าจะโดนหงส์ไล่มากกว่าครับ
 
 ลองเอาตามนี้

1. ล้างหินกรองทั้งหมด
2. เปลี่ยนถ่ายน้ำ 30% พร้อมขัดตู้ทั้ง 4 ด้านด้วยครับ
3. เปลี่ยนถ่ายน้ำ 30% ทุกๆ 3 วันเป็นเวลา 15 วัน
4. เพิ่มออกซิเจนอีกสัก 1 จุด (จานหัวทราย)
5. อาหาร ให้แต่น้อย ไม่กินตักทิ้ง

ลองตามนี้ก่อน เดี๋ยวก็กินเอง

ป.ล.น้ำที่เปลี่ยนถ่าย จะต้องผ่านการพักมาไม่น้อยกว่า 24 ช.ม. ครับ
อย่าต่อตรงจากก๊อกน้ำน๊ะครับ ปลาอาจตายได้ !!!!

Report Delete