Discussion Forum

000005517

เคลียดมาก ปลาอินซีเนท จะเดือนแล้วไม่ยอมกินอาหาร ผอมยาว แล้วตอนนี้ควรทำไงดีครับ

58.9.217.196
score 119

เคลียดมาก ปลาอินซีเนท จะเดือนแล้วไม่ยอมกินอาหาร ผอมยาว แล้วตอนนี้ควรทำไงดีครับ

Report Delete

Opinion 1

1.1.203.27
score 9790

แยกออกมาครับ คุมอุณหภูมิน้ำให้ดี แล้วลองให้อาหารสด พวกกุ้งฝอย หรือ เนื้อกุ้งดูครับ ถ้าปลาไม่ป่วยก็น่าจะกิน...

Report Delete

Opinion 2

58.9.217.196
score 119

พอ กินแล้วลงตู้ได้เมื่อไร. ครับ

Report Delete