Discussion Forum

000005509

ปากปลามีตุ่มขึ้นมาถ่ายน้ำใส่เกลือแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยครับ

115.31.167.18
score 182

เห็นแล้วสงสารมันมากไม่กินอะไรเลยเหมือนลำคานพยามยามสลัดออกจนขับเมือก

ปากปลามีตุ่มขึ้นมาถ่ายน้ำใส่เกลือแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยครับ
Report Delete

Opinion 1

1.20.119.217
score 9790

พื้นฐานการดูแลรักษาโรคปลา  --- บทความ

ลองอ่านดูนะครับ สังเกตุอาการอีกสัก 2 - 3 วัน แล้วประเมินอีกครั้งครับ

Report Delete