Discussion Forum

000005504

ถามเรื่อง. ปลามังกร Super High Back

58.9.217.139
score 119

ถามเรื่อง. ปลามังกร Super High Back เห็นหลายคนปลาเป็นสีทอง ทำไมของผมสีถึงไม่ออก ทองอะครับเป็นสีเทาๆ เงินๆ

Report Delete

Opinion 1

1.1.185.152
score 9778

อืม นึกภาพไม่ออกจริงๆ มีรูปไหมครับ

Report Delete

Opinion 2

182.232.79.85
score 119

ผมทำภาพเป็นขนาด100k jpg ไม่เป็นอะครับ

Report Delete

Opinion 3

159.192.200.95
score 20

กี่นิ้ว ตู้เลี้ยงสีขาวใช่มั้ย

Report Delete

Opinion 4

58.9.217.196
score 119

สีขาว ครับ

Report Delete