Discussion Forum

000005499

รบกวนผู้รู้แนะนำหน่อยครับปลาเป็นเม็ดอะไรไม่รู้ครับตามตัว

171.99.144.23
score 32

ตัวปลาขึ้นตุ่มอะไรไม่รู้ครับ เหมือนปลาจะมีอาการคันๆตัวด้วยครับชอบว่ายพุ้งตัว เป็นอะไรครับแล้วจะรักษาอย่างไงครับ ปลายังกินอาหารได้ตามปกติ

รบกวนผู้รู้แนะนำหน่อยครับปลาเป็นเม็ดอะไรไม่รู้ครับตามตัว
Report Delete

Opinion 1

171.99.144.23
score 32

2

ٻҾรบกวนผู้รู้แนะนำหน่อยครับปลาเป็นเม็ดอะไรไม่รู้ครับตามตัว
Report Delete

Opinion 2

171.99.144.23
score 32

3

ٻҾรบกวนผู้รู้แนะนำหน่อยครับปลาเป็นเม็ดอะไรไม่รู้ครับตามตัว
Report Delete

Opinion 3

171.99.144.23
score 32

ٻҾรบกวนผู้รู้แนะนำหน่อยครับปลาเป็นเม็ดอะไรไม่รู้ครับตามตัว
Report Delete

Opinion 4

171.99.144.23
score 32

ٻҾรบกวนผู้รู้แนะนำหน่อยครับปลาเป็นเม็ดอะไรไม่รู้ครับตามตัว
Report Delete

Opinion 5

171.99.144.23
score 32

ٻҾรบกวนผู้รู้แนะนำหน่อยครับปลาเป็นเม็ดอะไรไม่รู้ครับตามตัว
Report Delete

Opinion 6

171.99.144.23
score 32


Report Delete

Opinion 7

171.99.144.23
score 32


Report Delete