Discussion Forum

000005473

ตู้ขนาด 48*24*15 พอจะเลี้ยงปลาสักสองปีได้ไหมคะ

171.97.26.206
score 37

พอดีตอนนี้ปลาขนาดประมาณ 8 นิ้วอะค่ะ เป็นทองมาเลย์
ว่าจะซื้อตู้มือสองขนาด 48*24*15 มาเลี้ยงสักสองปีจะพอไหวไหมคะ
หลังจากนั้นจะย้ายบ้านเลยว่าจะซื้อตู้ใหญ่ตอนนั้นทีเดียว

Report Delete

Opinion 1

118.172.27.150
score 9776

อืม ไม่แนะนำเลยครับ ตู้ขนาดนี้ เหมาะ
 ใช้ได้ไม่เกิน 6 เดือน

Report Delete

Opinion 2

203.150.136.58
score 4214

อย่างพี่ e20ngx ครับและอาจทำให้ปลาโตไม่เต็มที่ด้วยครับ

Report Delete

Opinion 3

101.109.171.191
score 2

2 ปีนี้ต้องใช้งบเท่าไหร่เหรอครับ

Report Delete