Discussion Forum

000005461

เลี้ยงปลาอโรวาน่ารวมกับปลาเทพาสั้นได้ไหมครับ

10.100.43.138
score 1000

เลี้ยงปลาอโรวาน่ารวมกับปลาเทพาสั้นได้ไหมครับ อโรวาน่าขนาด24นิ้ว กับเทพาสั้น ขนาดประมาณ5-6นิ้ว
ปลาเทพาดุไหมครับจะไล่กัดหางอโรวาน่าไหมครับ

Report Delete

Opinion 1

223.205.64.64
score 7359ได้ครับ
แต่ตู้ต้องขนาด 105" หรือ 120" x 30" x 30" เป็นอย่างต่ำ
เพราะเทพาว่ายทั้งวัน และว่ายเร็วด้วย

ตู้ 72" / 84" ยังคับแคบเกินไปเลยครับ

Report Delete