Discussion Forum

000005276

เก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ

58.8.36.21
score 4460

หลังจากงานประกวดปลาสวยงามต้องยกเลิกไปนานตั้งแต่บ้านเรามีปัญหาการเมือง ในที่สุด งานประมงน้อมเกล้าก็กลับมาเป็นงานแรกของปีนี้ครับ เช่นเคย ผมได้มีโอกาสไปเดินดูงานและเก็บภาพมาฝากเพื่อนสมาชิกที่บ้านอโรแห่งนี้

งานครั้งนี้มีปัญหาเรื่องสถานที่ตรงที่ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ทำให้ต้องเข้าไปจัดกันบริเวณทางเดินในห้าง ทำให้รู้สึกคับแคบไปพอสมควร ทั้งจากผู้ที่เข้ามาชมงานและผู้ที่มาเดินซื้อของที่ห้างซึ่งต้องใช้ทางร่วมกัน อีกทั้งทางเดินยังแคบลงไปอีกจากการตั้งตู้ประกวดปลา กลับมาจากถ่ายภาพเล่นเอาล้าไปเลยทีเดียวครับ

พูดเยอะเสียเวลา  เรามาดูงานกันครับ เปิดกันด้วยตู้ปลาพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 1

58.8.36.21
score 4460

ต่อกันด้วยปลาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกันนะครับ เริ่มจากปลาหมอสีกันก่อน เพราะมีประกวดเยอะสุดเลย

รุ่นรวมทุกสายพันธุ์ (Open) ขนาด 5 นิ้วขึ้นไปครับ
รางวัลชนะเลิศ ตัวนี้ได้รับคำชมมากมายจากกรรมการเลยครับ เป็นปลาลอก ทำได้ยาก

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 2

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 3

58.8.36.21
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ 1 ครับ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 4

58.8.36.21
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ 2 ครับ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 5

58.8.36.21
score 4460

รางวัลชมเชย 2 ตัว

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 6

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 7

58.8.36.21
score 4460

Flower Horn ขนาดไม่เกิน 6 นิ้วครับ

รางวัลชนะเลิศ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 8

58.8.36.21
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ 1

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 9

58.8.36.21
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ 2

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 10

58.8.36.21
score 4460

ชมเชย 3 รางวัลครับ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 11

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 12

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 13

58.8.36.21
score 4460

Flower Horn ขนาด 6-8 นิ้วครับ

รางวัลชนะเลิศ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 14

58.8.36.21
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ 1

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 15

58.8.36.21
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ 2

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 16

58.8.36.21
score 4460

ชมเชย 3 รางวัลครับ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 17

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 18

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 19

58.8.36.21
score 4460

Flower Horn ขนาด 8 นิ้วขึ้นไปครับ

รางวัลชนะเลิศ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 20

58.8.36.21
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ 1

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 21

58.8.36.21
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ 2

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 22

58.8.36.21
score 4460

ชมเชย 3 รางวัลครับ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 23

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 24

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 25

58.8.36.21
score 4460

ประเภทตัวสั้น (Short Body) รวมทุกสายพันธุ์ขนาด 3 นิ้วขึ้นไปครับรางวัลชนะเลิศ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 26

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 27

58.8.36.21
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ 1

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 28

58.8.36.21
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ 2

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 29

58.8.36.21
score 4460

ชมเชย 2 รางวัลครับ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 30

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 31

58.8.36.21
score 4460

ปลาหมอแคระคาคาทอยเดสครับ

รางวัลชนะเลิศ
ตัวนี้ก็ได้รับคำชมมากมายจากกรรมการเช่นกัน

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 32

58.8.36.21
score 4460

ปลาหมอแคระแรมครับ
รางวัลชนะเลิศ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 33

58.8.36.21
score 4460

มาที่ปลาทองที่ได้รางวัลชนะเลิศกันบ้างครับ
เริ่มกันที่รุ่นใหญ่รวมสายพันธุ์ ไม่จำกัดขนาด

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 34

58.8.36.21
score 4460

ริวกิ้นขนาดไม่เกิน 2.5 นิ้วครับ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 35

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 36

58.8.36.21
score 4460

ริวกิ้นขนาด 2.5 นิ้วขึ้นไปครับ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 37

58.8.36.21
score 4460

สิงห์ญี่ปุ่นขนาด 3.5 นิ้วขึ้นไป ตัวนี้ขี้อายมาก เฝ้าเกือบครึ่งชั่งโมง กว่าจะยอมโผล่มาให้ถ่ายนิดนึง

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 38

58.8.36.21
score 4460

สิงห์ญี่ปุ่นขนาดไม่เกิน 3.5 นิ้วครับ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 39

58.8.36.21
score 4460

สิงห์ดำตามิด ขนาด 3.5 นิ้วขึ้นไป

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 40

58.8.36.21
score 4460

สิงห์ดำตามิดขนาดไม่เกิน 3.5 นิ้วครับ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 41

58.8.36.21
score 4460

สิงห์ลูกผสมขนาด 3.5 นิ้วขึ้นไป

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 42

58.8.36.21
score 4460

ออรันดาหัววุ้น ขนาด 3.5 นิ้วขึ้นไป

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 43

58.8.36.21
score 4460

ออรันดาหัววุ้นขนาดไม่เกิน 3.5 นิ้ว

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 44

58.8.36.21
score 4460

ต่อกันด้วยปอมปาดัวร์รางวัลชนะเลิศในแต่ละสายพันธุ์ครับ

รุ่น Open

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 45

58.8.36.21
score 4460

Brown Discus

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 46

58.8.36.21
score 4460

Solid Red

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 47

58.8.36.21
score 4460

Solid Blue

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 48

58.8.36.21
score 4460

Striped Pigeon Blood

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 49

58.8.36.21
score 4460

Red Turquoise

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 50

58.8.36.21
score 4460

ปลากัดครับ รางวัลชนะเลิศในแต่ละสายพันธุ์

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 51

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 52

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 53

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 54

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 55

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 56

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 57

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 58

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 59

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 60

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 61

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 62

58.8.36.21
score 4460

ปลาหางนกยูงครับ ชนะเลิศในแต่ละสายพันธุ์
เริ่มที่รุ่น Open ครับ  ความพิเศษของตัวนี้คือ ลำตัวเคลือบด้วยสีีชมพู

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 63

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 64

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 65

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 66

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 67

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 68

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 69

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 70

58.8.36.21
score 4460

กุ้ง Crayfish ครับ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 71

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 72

58.8.36.21
score 4460

เปลี่ยนบรรยากาศมาดูตู้โชว์ของทางกรมประมงกันครับ

เริ่มจากสัตว์ทะเลครับ  ตู้นึงที่คนให้ความสนใจกันอย่างมาก ปลาไหลมอเรย์ยักษ์

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 73

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 74

58.8.36.21
score 4460

ฉลามกบ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 75

58.8.36.21
score 4460

ฉลามหูดำ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 76

58.8.36.21
score 4460

มองเห็นมั้ยครับปลาอะไร

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 77

58.8.36.21
score 4460

เนียนจริงๆ   มันคือปลากะรังหัวโขนครับ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 78

58.8.36.21
score 4460

อีกรูปๆ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 79

58.8.36.21
score 4460

กลุ่มหอยกาบ หอยขวาน หอยขาวครับ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 80

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 81

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 82

58.8.36.21
score 4460

กลุ่มดาวทะเลครับ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 83

58.8.36.21
score 4460

ดาวขนนก

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 84

58.8.36.21
score 4460

หอยเม่น

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 85

58.8.36.21
score 4460

ตัวยึกยือครับ

ตัวนี้เรียกปลิงกาหมาด

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 86

58.8.36.21
score 4460

ปลิงขาว (ตรงไหน?)

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 87

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 88

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 89

58.8.36.21
score 4460

กลุ่มปลาการ์ตูนครับ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 90

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 91

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 92

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 93

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 94

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 95

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 96

58.8.36.21
score 4460

เพิ่งสังเกตจริงๆครับว่าปูทะเลที่เรากินๆกันอยู่นี่ มี 3 ชนิด

ปูขาว

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 97

58.8.36.21
score 4460

ปูเขียว

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 98

58.8.36.21
score 4460

ปูดำ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 99

58.8.36.21
score 4460

มาทางฝั่งน้ำจืดกันครับ
เริ่มจากตะพาบสามกษัตริย์ ทอง เงิน นาค

ตัวนี่้ตะพาบทองครับ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 100

58.8.36.21
score 4460

ตะพาบเงิน

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 101

58.8.36.21
score 4460

ตะพาบนาค

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 102

58.8.36.21
score 4460

ปักเป้าท้องตาข่าย

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 103

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 104

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 105

58.8.36.21
score 4460

เทพาเผือก

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 106

58.8.36.21
score 4460

ปลานวลจันทร์ทะเล

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 107

58.8.36.21
score 4460

ปลาซิวตาเขียว

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 108

58.8.36.21
score 4460

เสือพรุหกขีด

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 109

58.8.36.21
score 4460

ปลาแค้ขี้หมูสาละวินครับ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 110

58.8.36.21
score 4460

ปลากดกลับหัวครับ  เหมาะกับชื่อมันจริงๆ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 111

58.8.36.21
score 4460

ก้างพระร่วงครับ น่าจะคุ้นเคยกันดี

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 112

58.8.36.21
score 4460

ปลาค้อแม่น้ำปาย

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 113

58.8.36.21
score 4460

ปลาช่อนเข็มครับ  ขี้อายจริงๆ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 114

58.8.36.21
score 4460

ปลาตะเพียนลายครับ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 115

58.8.36.21
score 4460

ปลาพลวงหิน

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 116

58.8.36.21
score 4460

ปลาหมอจำปาครับ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 117

58.8.36.21
score 4460

ปลาหมอจูบ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 118

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 119

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 120

58.8.36.21
score 4460

ปลาหมอสายพันธุ์ชุมพร 1

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 121

58.8.36.21
score 4460

ปลาหมูลายเสือสาละวิน

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 122

58.8.36.21
score 4460

จบจากปลาเรามาปิดท้ายกันที่การประกวดจัดตู้ไม้น้ำครับ

เริ่มกันที่รุ่นนักเรียนครับ
รางวัลชนะเลิศ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 123

58.8.36.21
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ 1

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 124

58.8.36.21
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ 2

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 125

58.8.36.21
score 4460

ชมเชย 3 รางวัลครับ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 126

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 127

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 128

58.8.36.21
score 4460

รุ่นประชาชนทั่วไปครับรางวัลชนะเลิศ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 129

58.8.36.21
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ 1

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 130

58.8.36.21
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ 2

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 131

58.8.36.21
score 4460

ชมเชย 2 รางวัลครับ

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 132

58.8.36.21
score 4460

ٻҾเก็บภาพงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 มาฝากครับ
Report Delete

Opinion 133

58.8.36.21
score 4460

ครบเรียบร้อยสำหรับภาพที่นำมาฝากจากงานประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26 ที่กำลังจัดขึ้น  ยังพอมีเวลา เพื่อนสมาชิกที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรีนะครับ มีความสุขในการเลี้ยงปลาทุกท่านครับ ขอตัวไปทำงานก่อนละครับ

Report Delete

Opinion 134

101.108.104.106
score 874

รูปสวย คม ชัด ลึก มากครับ ขอบคุณครับ รู้สึกเหมือนได้ไปงานมาเองเลย
ว่าแต่ ไม่มีประกวดปลามังกรหรือครับ

Report Delete

Opinion 135

180.183.67.114
score 9790

Post ตั้งแต่เกือบ 09.00 มาเสร็จ ตอน 10.30 น.

ตั้งใจมากครับ รูปแต่ละรูป ก็ผ่านการ Process มา ใช้เวลามากกว่า Post เสียอีก

ชืนชมมากครับ 

ผมชอบหลายรูปครับ โดยเฉพาะปลาทอง หลายชนิด ผมเชื่อว่า ตอนเด็กๆ หลายท่านก็มีประสบการณ์การเลี้ยงมาไม่มากก็น้อย เป็นความทรงจำที่ดีมากๆครับ

แม้จะมีเพื่อนสมาชิกเข้ามาชมน้อยลง แต่ก็มีสมาชิกส่วนใหญ่ยังอยู้กับเราเสมอ ขอบพระคุณมากๆครับ

Report Delete

Opinion 136

183.89.18.117
score 7399

แจ่มมมมม  ไม่มีโอกาศได้ไปงานอย่างนี้สักที  ตั้งใจจะไปทีไร พอเข้าเขตกรุงเทพ ก็จะเริ่มหาเพื่อน

แล้วก็เมา

ไปไม่เคยถึง............เฮ้อออออออออ

Report Delete

Opinion 137

49.48.160.103
score 3211

สวยมากๆครับ ชอบปลาปอมมาก 

ขอบคุณครับ

Report Delete

Opinion 138

49.49.167.36
score 2995

ภาพสวย คม ทุกรูปเลยครับ

ขอบคุณครับ

Report Delete

Opinion 139

49.0.118.217
score 8296

รูปสวยมากๆครับ ขอบคุณมากๆครับ รอชมงานหน้าต่อ อิ อิ ^_^

Report Delete

Opinion 140

58.8.159.61
score 4460

ปกติผมชอบถ่ายเก็บไว้ดูเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว สำหรับงานหน้าถ้ามีโอกาสก็ยินดีครับ

ตอบคุณ skyrider ครับ งานนี้ไม่มีประกวดปลามังกรครับ  งานประกวดปลามังกรจะมีอยู่สองงานคือ งานวันปลาสวยงามแห่งชาติ และงานประมงน้อมใจไทยทั่วหล้าครับ รายการใหญ่ๆในประเทศเราจะมีสามงานนี้โดยแบ่งกันจัดในแต่ละไตรมาสของปีครับ

Report Delete

Opinion 141

49.48.160.141
score 3211

ขอบคุณมากครับ 

คนต่างจังหวัดอย่างผมชอบมากๆ ไม่มีโอกาศได้เข้าไปเที่ยวชม

Report Delete