Discussion Forum

000005157

ประชาสัมพันธ์ลูกค้า Zenith-Uno

27.145.44.108
score 2

เรียนลูกค้า Zenith Uno ทุกๆท่าน
เนื่องจากเกิดการทุจริตของพนักงานในบริษัท ทางบริษัทจึงอยากจะรบกวนลูกค้าที่เคารพทุกๆ ท่านที่ได้ซื้อปลาไปในปี 2556 โปรดติดต่อกลับเพื่อแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมแจ้ง เลขไมโครชิฟปลา ราคาปลาที่ซื้อไป และรบกวนแจ้งด้วยว่าได้รับใบครอบครองฯ ไปแล้วหรือไม่ หากยังไม่ได้รับใบครอบครองฯ ทางบริษัทจะดำเนินการให้เรียบร้อย รบกวนคุณลูกค้ารักษาสิทธิในส่วนนี้ มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
ช่องทางที่สามารถติดต่อได้

ร้าน Zenith Uno โทร. 02-945-7999 ต่อ 222 , 399 , 444 คุณปู , คุณตาล , คุณน้องแฟกซ์ 02-945-7218

ประชาสัมพันธ์ลูกค้า Zenith-Uno
Report Delete

Opinion 1

180.183.22.88
score 9768

Report Delete

Opinion 2

110.77.192.65
score 2

แหล่มไปเลยครับผม

Report Delete