Discussion Forum

000004708

เก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01

61.90.53.220
score 4460

สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ  ไม่ได้โพสรูปนานแล้ว  เลยได้โอกาสเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามที่กำลังจัดขึ้นมาฝาก  เผื่อเพื่อนสามชิกบางท่านที่อยู่ไกลหรือไม่มีโอกาสมาชมงาน  ภาพชุดนี้ผมขอแบ่งเป็นสองส่วนนะครับ (นานๆทีได้โอกาสเลยขอจัดเต็ม )

ส่วนของกระทู้นี้จะเป็นปลาอโรวาน่าที่ได้รางวัลในประเภทต่างๆและปลาอโรวาน่าในตู้โชว์ของงานครับ
อีกส่วนหนึ่งจะเป็นปลาสวยงามประเภทอื่นๆที่ได้รับรางวัลซึ่งผมขอตั้งเป็นอีกกระทู้เพราะกลัวว่าจะโหลดกันนาน ยังไงก็อย่าเพิ่งรีบปาดกันนะครับ  จะได้ดูกันต่อเนื่อง

เริ่มกันเลยกับตู้เลี้ยงรวมของงานครับ

เก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 1

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 2

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 3

61.90.53.220
score 4460

ต่อด้วยปลาเด่นของงานนี้ครับ Albino Arowana

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 4

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 5

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 6

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 7

61.90.53.220
score 4460

คราวนี้เรามาดูปลาที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆกันครับ
ในการประกวดคราวนี้แบ่งเป็นสองรุ่นครับ  คือรุ่นใหญ่และรุ่นขนาดไม่เกิน 15 นิ้ว
เริ่มจากปลาแดงก่อนเลย
ตัวนี้ได้รางวัลชนะเลิศควบกับรางวัลยอดเยี่ยมครับ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 8

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 9

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 10

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 11

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 12

61.90.53.220
score 4460

ต่อด้วยรองชนะเลิศอันดับ1ครับ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 13

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 14

61.90.53.220
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ2ครับ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 15

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 16

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 17

61.90.53.220
score 4460

รางวัลชมเชยมีสองตัวครับ  ตัวแรก

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 18

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 19

61.90.53.220
score 4460

อีกตัวครับ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 20

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 21

61.90.53.220
score 4460

ต่อกันด้วยรุ่นขนาดไม่เกิน 15 นิ้วครับ
รางวัลชนะเลิศ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 22

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 23

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 24

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 25

61.90.53.220
score 4460

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ครับ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 26

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 27

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 28

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 29

61.90.53.220
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ2ครับ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 30

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 31

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 32

61.90.53.220
score 4460

รางวัลชมเชยมีสามตัวครับ
เริ่มจากตัวแรก

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 33

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 34

61.90.53.220
score 4460

ตัวที่สองครับ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 35

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 36

61.90.53.220
score 4460

ตัวที่3ครับ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 37

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 38

61.90.53.220
score 4460

คราวนี้เรามาดูทองมาเลย์กันครับ เริ่มจากรุ่นใหญ่
รางวัลชนะเลิศ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 39

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 40

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 41

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 42

61.90.53.220
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ1ครับ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 43

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 44

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 45

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 46

61.90.53.220
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ2ครับ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 47

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 48

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 49

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 50

61.90.53.220
score 4460

รางวัลชมเชยมีสองตัวครับ  ตัวแรก

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 51

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 52

61.90.53.220
score 4460

ตัวที่สองครับ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 53

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 54

61.90.53.220
score 4460

คราวนี้รุ่นขนาดไม่เกิน 15 นิ้วครับ
รางวัลชนะเลิศ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 55

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 56

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 57

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 58

61.90.53.220
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ1ครับ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 59

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 60

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 61

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 62

61.90.53.220
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ2
ตัวนี้เหมือนปลาจะยังไม่ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมครับ  จอดสนิทเลยได้มารูปเดียว

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 63

61.90.53.220
score 4460

รางวัลชมเชยมีสองตัวครับ
ตัวแรก

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 64

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 65

61.90.53.220
score 4460

ตัวที่สองครับ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 66

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 67

61.90.53.220
score 4460

คราวนี้ก็ถึงทองอินโดครับ  เริ่มกันที่รุ่นใหญ่
รางวัลชนะเลิศ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 68

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 69

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 70

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 71

61.90.53.220
score 4460

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ครับ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 72

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 73

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 74

61.90.53.220
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ2ครับ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 75

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 76

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 77

61.90.53.220
score 4460

รางวัลชมเชยมีสองตัวครับ
ตัวแรก

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 78

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 79

61.90.53.220
score 4460

ตัวที่สองครับ  ตัวนี้จำได้ว่าปีที่แล้วก็ได้รางวัล

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 80

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 81

61.90.53.220
score 4460

ต่อด้วยรุ่นขนาดไม่เกิน15นิ้วครับ
รางวัลชนะเลิศ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 82

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 83

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 84

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 85

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 86

61.90.53.220
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ1ครับ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 87

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 88

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 89

61.90.53.220
score 4460

รองชนะเลิศอันดับ2ครับ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 90

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 91

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 92

61.90.53.220
score 4460

รางวัลชมเชยมีสองตัวครับ
ตัวแรก

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 93

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 94

61.90.53.220
score 4460

ตัวที่สองครับ

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 95

61.90.53.220
score 4460

ٻҾเก็บภาพปลาจากงานวันปลาสวยงามแห่งชาติของปีนี้มาฝากครับ EP01
Report Delete

Opinion 96

61.90.53.220
score 4460

ครบเรียบร้อยครับ  สำหรับปลาอโรวาน่าทั้งหมดที่ได้รางวัลของปีนี้  พอพักแป๊บเดียว  เดี๋ยวเจอกันกับ EP02 กระทู้ต่อไปครับ

Report Delete

Opinion 97

171.7.24.217
score 3643

มาเต็มเลยนะครับ ดีเลยผมยังดูไม่ได้ครบเลย มาดูกระทู้คุณแล้วแล้วไม่ต้องไปดูรอบ 2 แล้ว

Report Delete

Opinion 98

101.51.75.19
score 3161

รางวัลชนะเลิศ ทองมาเลย์

Report Delete

Opinion 99

101.51.75.19
score 3161

ลืม ขอบคุณภาพสวยๆครับ

Report Delete

Opinion 100

223.206.107.4
score 814

เมื่อไหร่ปลาผมจะแดงอบ่างเค้ากำละจะเจ็ดนิ้ว

Report Delete

Opinion 101

223.206.120.115
score 4261

Report Delete

Opinion 102

1.4.152.18
score 9790

ผมชอบมาก ...กระทู้คุณภาพคับแก้ว...

บอกถึงความตั้งใจในการทำงาน กว่าจะย่อกว่าจะจัดลงในแต่ละความเห็นได้ ต้องใช้เวลาทำ 

ที่สำคัญ คนไม่น้อยที่ไม่มีโอกาสได้ไป ได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวต่างๆ

ขอบคุณมากๆครับ

Report Delete

Opinion 103

49.228.135.203
score 179

ขอบคุณครับ ที่เอามาให้ชม

Report Delete

Opinion 104

110.169.199.3
score 1149

ขอบคุณมากๆครับ คนไม่มีโอกาศได้ไปอย่างผมได้ชมเต็มอิ่มเลย

Report Delete

Opinion 105

61.19.199.143
score 814

ได้ชมจนอิ่มเลยคับ ขอบคุงมากๆ

Report Delete

Opinion 106

124.121.19.122
score 909

ขอบคุณมากครับ รูปสวยทุกรูปเลย

Report Delete

Opinion 107

1.2.173.158
score 2042

ภาพสวยทุกรูปเลย  ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆครับ

Report Delete

Opinion 108

49.0.105.202
score 8296

 สวยๆทั้งนั้น รูปสวยมากครับ ขอบคุณที่พาเที่ยวชมครับ 

Report Delete

Opinion 109

58.137.143.210
score 730

ขอบคุณที่นำมาให้ชมครับ ไม่ได้ไปงานปลามาซัก 2 ปีได้แล้ว บรรยากาศยังคล้ายๆเดิมเลย

Report Delete