Discussion Forum

000003860

สงสัยปลาเสือตอกับ Cites

unknown
score 734

รบกวนขอความรู้ด้วยครับว่า ปลาเสือตอเขมร/ ไทย (สูญพันธ์) ติด Cites แบบ 1 หรือแบบ 2 อ่ะครับ?

พอดีมีโครงการไม่เกี่ยวกับปลาเสือตอแต่มีจะเลี้ยงสัตว์ที่เฉียดๆ ใบ Cites อ่ะครับ...ขอบคุณครับบ

Report Delete

Opinion 1

124.121.250.203
score 11577

ผมเองก็ไม่แนใจนะครับ หรือว่ามองหาไม่เจอ ลองดูก็แล้วกันครับ

http://www.cites.org/eng/app/appendices.php


เหมือนกับว่า ไม่ติด Cites แต่เป็นสัตว์คุ้มครองจากกรมประมงนะครับ  ซึ่งน่าเป็นไปได้สูงครับ ทำให้ส่งออกกันได้อย่างง่ายดาย

Report Delete

Opinion 2

182.53.122.189
score 13613
Report Delete