Discussion Forum

000002565

สารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?

110.168.95.230
score 11577

ก่อนอื่น ผมต้องขอขอบคุณ หจก. โวก้ามาร์เก็ตติ้งจำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Kiriga ประเทศไทย ได้อนุญาตให้ผมเปิดเผยข้อมูลสำหรับสารกรองของ หินพัมมิสทัฟ อย่างเป็นทางการ ในเวป Arohouse เป็นแห่งแรก

ตัวสารกรองที่ผมแนะนำ ให้หลายท่านสมาชิกได้ลองหาซื้อไปใช้แล้วนั้น เป็น หินพัมมิสทัฟ (หินสีส้ม) ผมแนะนำสำหรับตู้ปลา และบ่อปลาใช้หินขนาดเบอร์ 7

ข้อมูลเฉพาะของหินนี้ มีพื้นที่ผิวขนาด 440 ตารางเมตร/ลิตร โดยการหาพื้นที่ผิวใช้วิธี Gas Adsorption ซึ่งเป็นมาตรฐานการหาพิ้นที่ผิวของสารกรอง โดยมีการรับรองผลการหาด้วย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 1

110.168.95.230
score 11577

หินตัวนี้ เป็นหินที่ธรรมชาติย่อยให้กลายเป็นดิน ทำให้เกิดสารประกอบที่มีโยชน์มากมาย สำหรับสัตว์น้ำเป็นอย่างมาก โดยสารประกอบที่มีอยู่ในหินชนิดนี้ เป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบันคือ Calcium Montmorillonite Cllay เป็นสารประกอบที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโต และภูมิคุ้มกันตัวปลา ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้เลี้ยงปลาคาร์ฟ

สรรพคุณของสารนี้มีการเอามาสกัด เพื่อประยุกต์ใช้กันมากมาย ลองดูสินค้าที่สกัดมาขายในท้องตลาด โดยหาได้จาก Google จะพบว่ามันเยอะจริง ๆ ผมยกตัวอย่างสักย๊่ห้อ เช่น Terra Pond Koi Clay เป็นต้น

http://www.koipondcentral.com/koi_health/terrapond.html

สารประกอบนี้ ถูกตรวจพบในหินนี้ ด้วยวิธี Xray Diffraction

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 2

110.168.95.230
score 11577

จากนั้นมาดูการทดสอบของผมที่ทดสอบกับหินพัมมิสทัฟเบอร์ 7 นี้

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 3

110.168.95.230
score 11577

ผมใช้ถังไฟเบอร์ใหม่บรรจุน้ำ 1000 L ถังกรองใหม่บรรจุสารกรองที่ 70 ลิตร ปั๊มน้ำ Eheim Compact + 5000 วัสดุเดินท่อทุกชิ้นใหม่หมด

ผมใช้น้ำประปา ผ่านกรองคลอรีน แล้วรันน้ำเปล่า ๆ ทิ้งไว้ เพื่อเติมออกซิเจนในกับน้ำ เป็นเวลา 2 วันก่อนที่จะบรรจุสารกรองลงไป

วิดค่า PH 8.5 ก่อนที่จะใส่สารกรองลงในถังกรอง

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 4

110.168.95.230
score 11577

ขณะรันน้ำหลังจากบรรจุสารกรอง 70 ลิตรลงในถังกรอง ระดับน้ำในถังกรองคงเท่าเดิม เหมือนไม่มีสารกรอง ซึ่งหมายความว่า อัตราการต้านการไหลของน้ำต่ำมาก

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 5

110.168.95.230
score 11577

:arrowH 8.5 หลังรันน้ำมาได้ 1 วัน

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 6

110.168.95.230
score 11577

pH 8.5 หลังรันน้ำเปล่ามาได้ 2 วัน

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 7

110.168.95.230
score 11577

pH 8.5 หลังรันน้ำเปล่ามาได้ 3 วัน

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 8

110.168.95.230
score 11577

วัด KH 1

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 9

110.168.95.230
score 11577

KH 2

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 10

110.168.95.230
score 11577

KH 3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 11

110.168.95.230
score 11577

วัด KH = 4 dH

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 12

110.168.95.230
score 11577

วัด GH 1

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 13

110.168.95.230
score 11577

วัด GH 2

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 14

110.168.95.230
score 11577

GH 3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 15

110.168.95.230
score 11577

GH 4

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 16

110.168.95.230
score 11577

GH = 5 dH

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 17

110.168.95.230
score 11577

pH 8.5 หลังรันน้ำปล่าวมาได้ 4 วัน

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 18

110.168.95.230
score 11577

pH 8.5 หลังรันน้ำเปล่ามาได้ 5 วัน

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 19

110.168.95.230
score 11577

Nitrite น้อยกว่า 0.3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 20

110.168.95.230
score 11577

ตอนเย็นของวันนั้น เตรียมปล่อยปลาทดลองจำนวนทั้งสิ้น 36 ตัว

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 21

110.168.95.230
score 11577

หลังจากปล่อยไปได้ไม่ถึงชั่วโมง นกแก้วเปิดศึกชิงพื้นที่กันก่อน

ภาพที่ถ่ายถ่ายผ่านผิวน้ำด้านบนลงไป ระดับน้ำลึก 60 เซนติเมตรจากก้นอ่าง

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 22

110.168.95.230
score 11577

pH น้อยกว่า 8.5 นิดหน่อย ขณะที่ปล่อยปลาไปได้ 1 วัน กินอาหารทั้งวันเลยครับ

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 23

110.168.95.230
score 11577

อ้า รูปข้างบนผิดครับ ต้องเป็นอันนี้

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 24

110.168.95.230
score 11577

Nitrite น้อยกว่า 0.3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 25

110.168.95.230
score 11577

วัด KH 1

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 26

110.168.95.230
score 11577

KH 2

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 27

110.168.95.230
score 11577

KH 3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 28

110.168.95.230
score 11577

KH = 4 dH

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 29

110.168.95.230
score 11577

วัด GH 1

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 30

110.168.95.230
score 11577

GH 2

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 31

110.168.95.230
score 11577

GH 3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 32

110.168.95.230
score 11577

GH 4

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 33

110.168.95.230
score 11577

GH = 5 dH

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 34

110.168.95.230
score 11577

pH ประมาณ 8 หลังจากปล่อยปลาได้ 2 วัน

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 35

110.168.95.230
score 11577

Nitrite 0.3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 36

110.168.95.230
score 11577

วัด KH 1

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 37

110.168.95.230
score 11577

KH 2

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 38

110.168.95.230
score 11577

KH 3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 39

110.168.95.230
score 11577

KH = 4 dH

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 40

110.168.95.230
score 11577

วัด GH 1

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 41

110.168.95.230
score 11577

GH 2

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 42

110.168.95.230
score 11577

GH 3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 43

110.168.95.230
score 11577

GH 4

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 44

110.168.95.230
score 11577

GH = 5 dH

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 45

110.168.95.230
score 11577

pH 8 หลังจากปล่อยปลา 3 วัน

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 46

110.168.95.230
score 11577

Nitrite 0.8

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 47

110.168.95.230
score 11577

KH 1

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 48

110.168.95.230
score 11577

KH 2

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 49

110.168.95.230
score 11577

KH 3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 50

110.168.95.230
score 11577

KH = 4 dH

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 51

110.168.95.230
score 11577

GH 1

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 52

110.168.95.230
score 11577

GH 2

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 53

110.168.95.230
score 11577

GH 3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 54

110.168.95.230
score 11577

GH 4

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 55

110.168.95.230
score 11577

GH = 5 dH

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 56

110.168.95.230
score 11577

pH 8 หลังจากปล่อยปลา 4 วัน

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 57

110.168.95.230
score 11577

Nitrite 1.6

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 58

110.168.95.230
score 11577

KH 1

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 59

110.168.95.230
score 11577

KH 2

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 60

110.168.95.230
score 11577

KH 3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 61

110.168.95.230
score 11577

KH = 4 dH

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 62

110.168.95.230
score 11577

GH 1

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 63

110.168.95.230
score 11577

GH 2

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 64

110.168.95.230
score 11577

GH 3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 65

110.168.95.230
score 11577

GH 4

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 66

110.168.95.230
score 11577

GH = 5 dH

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 67

110.168.95.230
score 11577

pH 8 หลังจากปล่อยปลามาได้ 5 วัน

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 68

110.168.95.230
score 11577

ใช้ pH Pen ตรวจสอบ

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 69

110.168.95.230
score 11577

ผมตัดสินใจใช้ pH Pen แทน เพราะ เครื่องมือผ่านการ Calibrated มาเรียร้อยแล้ว

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 70

110.168.95.230
score 11577

Nitrite 0.8

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 71

110.168.95.230
score 11577

KH 1

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 72

110.168.95.230
score 11577

KH 2

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 73

110.168.95.230
score 11577

KH 3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 74

110.168.95.230
score 11577

KH = 4 dH

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 75

110.168.95.230
score 11577

GH 1

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 76

110.168.95.230
score 11577

GH 2

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 77

110.168.95.230
score 11577

GH 3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 78

110.168.95.230
score 11577

GH 4

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 79

110.168.95.230
score 11577

GH = 5 dH

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 80

110.168.95.230
score 11577

pH 8.1 หลังจากปล่อยปลาได้ 6 วัน

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 81

110.168.95.230
score 11577

Nitrite น้อยกว่า 0.3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 82

110.168.95.230
score 11577

KH 1

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 83

110.168.95.230
score 11577

KH 2

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 84

110.168.95.230
score 11577

KH 3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 85

110.168.95.230
score 11577

KH = 4 dH

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 86

110.168.95.230
score 11577

GH 1

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 87

110.168.95.230
score 11577

GH 2

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 88

110.168.95.230
score 11577

GH 3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 89

110.168.95.230
score 11577

GH 4

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 90

110.168.95.230
score 11577

GH = 5 dH

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 91

110.168.95.230
score 11577

pH 8.1 หลังจากปล่อยปลาไปได้ 7 วัน

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 92

110.168.95.230
score 11577

Nitrite น้อยกว่า 0.3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 93

110.168.95.230
score 11577

KH1

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 94

110.168.95.230
score 11577

KH 2

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 95

110.168.95.230
score 11577

KH 3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 96

110.168.95.230
score 11577

KH= 4 dH

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 97

110.168.95.230
score 11577

GH1

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 98

110.168.95.230
score 11577

GH 2

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 99

110.168.95.230
score 11577

GH 3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 100

110.168.95.230
score 11577

GH 4

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 101

110.168.95.230
score 11577

GH = 5 dH

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 102

110.168.95.230
score 11577

pH 8.1 หลังจากปล่อยปลาไปได้ 8 วัน

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 103

110.168.95.230
score 11577

Nitrite น้อยกว่า 0.3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 104

110.168.95.230
score 11577

KH = 4 dH

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 105

110.168.95.230
score 11577

GH = 5 dH

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 106

110.168.95.230
score 11577

pH 8.1 หลังจากปล่อยปลามาได้ 9 วัน

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 107

124.121.206.173
score 2303

ขอบคุณครับ อย่างละเอียดเลยขอบอก

Report Delete

Opinion 108

110.168.95.230
score 11577

Nitrite น้อยกว่า 0.3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 109

110.168.95.230
score 11577

PH 8.1 หลังจากปล่อยปลาไปได้ 13 วัน

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 110

110.168.95.230
score 11577

Nitrite น้อยกว่า 0.3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 111

110.168.95.230
score 11577

KH =4 dH

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 112

110.168.95.230
score 11577

GH = 5 dH

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 113

110.168.95.230
score 11577

pH 8.1 หลังจากปล่อยปลาไปได้ 14 วัน

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 114

110.168.95.230
score 11577

Nitrite น้อยกว่า 0.3

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 115

110.168.95.230
score 11577

KH = 4 dH

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 116

110.168.95.230
score 11577

GH = 5 dH

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 117

110.168.95.230
score 11577

จากการทดลงจะเห็นได้ว่า สารกรองตัวนี้ เป็นกลางคือ ไม่เพิ่มค่า pH และไม่เป็น pH Buffer เนื่อง KH คงที่ และ ไม่ทำให้น้ำกระด้าง เนื่องจาก GH คงที่

การเซตตัวของระบบกรอง เราจะเห็นได้ว่า ใช้เวลาในการปล่อยปลาไป 6 วันเท่านั้น ค่า Nitrite ตกลงต่ำกว่า 0.3 mg/L อีกครั้ง

มาดูค่า Peak ของ Nitrite 1.6 mg/L แล้วลดลงจนต่ำว่า 0.3 mg/L ภายใน 2 วันเท่านั้น

ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบกรอง มีการเซ็ตตัวได้เร็วกว่าที่เราเคยได้ยินมามากมายจริง ๆครับ

ในเวลานี้ ผมขอแนะนำสารกรองนี้แก่ท่านสมาชิกที่ กำลังจะหาสารกรองใหม่ เป็นตัวเลือกไว้พิจารณาอีกตัวหนึ่งครับ

Report Delete

Opinion 118

110.168.95.230
score 11577

ขอขอบคุณเวปมาสเตอร์ ที่อื้อเฟื้อพื้นที่ สำหรับการทดลองของผมนี้ครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับ

เอาไว้ผมเจออะไร ที่คิดว่าดีมีประโยชน์ แก่ท่านสมาชิก ผมจะนำมาเล่าบอกกล่าวกันต่อไปนะครับ ขอบคุณอีกครั้งที่เสียสละดู กระทู้ที่ยาวนี้ครับ

ปล. ผมชอบนายคนนี้จริง ๆ ครับ ดูแล้วเป็นแรงใจให้คิดที่จะทำอะไรต่อไปครับ

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 119

125.27.34.160
score 2119

ผมรอ Opinion 117 แบบว่าชอบสรุปๆครับ...คริกๆ ขอบคุณมากๆครับที่นำเสนอสิ่งดีๆ ...

Report Delete

Opinion 120

202.176.89.124
score 2050

ขอบคุณมากครับ

รอติดตามการทดสอบสารกรองอื่นๆนะครับ

Report Delete

Opinion 121

115.87.171.70
score 3694

มาแบบ fullmoon party ขนาดนี้ ผมเชื่อแล้ว ดีแบบเป็นเลิศเลยครับกับการทดสอบครั้งนี้ จะได้ไม่ต้องกังขากันอีกต่อไปกับการนำหินกรองชนิดนี้มาใช้เพื่อกรองน้ำให้ปลาสวยงาม มีสุขภาพดี แข็งแรง เปลี่ยนน้ำใหม่ใช้เวลาได้นานขึ้น ขอบคุณสำหรับการเสียสละเวลาในการทดลองครั้งนี้ครับ เพื่อคนรักปลาสวยจะได้คลายข้อสงสัยเสียที...

Report Delete

Opinion 122

118.175.64.78
score 3187

ขอบคุณมากครับพี่ไพบูลย์.. กระจ่างแจ้งดีจริง ๆ .. 440 ตารางเมตร/ลิตร

Report Delete

Opinion 123

124.120.191.49
score 1608

ขอบคุณครับพี่ไพบูลย์

Report Delete

Opinion 124

112.142.97.94
score 6655

โอ้วช่างเสียสละเวลามาทดลองให้เราได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมอีกแล้ว

ขอบคุณมากครับพี่ไพบูลย์

Report Delete

Opinion 125

125.26.229.84
score 4040

ขอบคุณพี่ไพบูลย์มากๆครับสำหรับเวลา และ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง กระทู้นี้ชัดเจนและเป็นประโยชน์มากๆครับ

จริงๆถ้าไม่เกิดเรื่องผมอยากให้ทดลองกับวัสดุกรองชนิดอื่นน่าจะดีนะครับ (ผมหมายถึง พัมมิส ฟิลเตอร์แมท อควาเคลย์ และ อื่นๆ)

ขอบคุณอีกครั้งครับ ปล. ตู้ใหม่สงสัยจะได้ลองคีรีก้าและอควาเคย์กับเค้าบ้าง

Report Delete

Opinion 126

114.128.31.121
score 3123

สุดยอดเลยครับ ขอบคุณมากครับ

Report Delete

Opinion 127

125.26.229.84
score 4040

อ้อ อยากถามพี่ไพบูลย์ด้วยครับว่า คีรีก้า กับหินพัมมิสที่ขายทั่วๆไปในท้องตลาดมีคุณสมบัติต่างกันอย่างไรครับ เวลาในการเซ็ตตัวต่างกันมั้ยครับ ขอบคุณครับ

Report Delete

Opinion 128

118.173.245.224
score 505

สุดยอดเลยครับ ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ ครับพี่

Report Delete

Opinion 129

114.128.241.103
score 3211

ขอบคุณมากครับ

ละเอียดทุกขั้นตอน ผมดีใจที่พี่ยังอยู่กับเว็บดีๆแห่งนี้ครับ

ปล.อยู่ต่างจังหวัดจะหาซื้อได้ที่ไหนครับ

Report Delete

Opinion 130

116.68.149.213
score 1997

สุดยอดครับ ทดลองจริงๆ ทำจริง ตู้ใหม่ผมคงต้องมีเจ้านี่อยู่แน่นอน

Report Delete

Opinion 131

183.89.85.110
score 4348

บอกได้คำเดียว ว่า แจ่ม ครับ

Report Delete

Opinion 132

222.123.120.78
score 143

ผมซื้อกับพี่พิชญ์ ใช้คีรีก้า#7อย่างเดียวมาเกือบเดือนน้ำใส ค่าph คงที่ =8 ปลาก็สุขภาพดีครับ

Report Delete

Opinion 133

117.47.14.58
score 3066

ขอบคุณมากครับ พี่ไพบูลย์ เป็นความรู้ที่ดีมากๆๆครับ ไม่รู้ว่า เจ้าGH kH มันคืออะไรครับ ไม่รู้จริงๆเด็กใหม่ครับ

Report Delete

Opinion 134

124.120.96.192
score 11577

ตอบคุณ Pansak ค่า KH เป็นค่าเรามักเรียกว่า PH Buffer คือป้องกันการเปลี่ยน PH จากกรดที่เกิดขึ้นในน้ำครับ ทำให้ค่า PH คงที่ ปกติควรมีไม่ต่ำกว่า 2 ครับ ค่า GH เป็นค่าความกระด้างน้ำรวม ถ้าสารกรองมีส่วนประกอบของหินปูน จะเห็นได้ว่าค่านี้จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นครับ ถ้าน้ำกระด้างมาก เราตักมาบนแก้ว หรือขันพลาสติก ให้น้ำระเหยออก จะเห็นคราบขาวของหินปูนครับ

ตอบคุณ Watee หินพัมมิสที่ขายอยู่ทั่วไป การเกิดต่างกัน เกิดจากลาวาเหมือนกัน แต่เย็นตัวต่างกัน ของที่ขายกันทั่วไปเย็นตัวด้วยน้ำ ส่วนใหญ่ก็น้ำทะเล แต่ของ Kiriga เย็นตัวด้วยไอน้ำ ทำให้ลักษณะของโพรงรูพรุนต่างกัน รวมถึง Kiriga เองธรรมชาติย่อยหินให้กำลังกลายเป็นดินทำให้เกิดสารประกอบต่างๆ อีกมากมาย โดยปกติแล้วหินพัมมิสมีพื้นที่ผิวประมาณ 200 ตารางเมตร/ลูกบาศก์เมตรครับ หรือต่างกับ Kiriga อยู่ประมาณ 2000 เท่าครับ ส่วนทดลองกับวัสดุกรองอื่น ผมคงไม่ทำครับ เพราะเป็นการเปรียบเทียบกันมีผลต่อการค้าของแต่ละยี่ห้อครับ ก่อนผมจะเลือกทดสอบผมมีแนวทางการเลือกก่อนครับว่า ตัวไหนทำแล้วน่าจะโดนสุด ๆ ครับ

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 135

124.120.96.192
score 11577

ตอบคุณ Watee

เรื่องการเซตตัว โดยปกติแล้ว สำหรับหินพัมมิส ตามที่เคยทำการทดสอบมาก็ประมาณ 30-40 วันครับ ซึ่งคุณ Watee คงเคยได้ยินว่า ระบบกรองจะเซตตัวที่ประมาณ 45 วันกันทั้งนั้นครับ แต่นำมาใช้กับสารกรองนี้ไม่ได้ครับ ทำให้เพิ่มความมันใจสำหรับคนเซตตู้ใหม่ ว่าระบบจะเซตตัวเร็วสุด ๆ (สำหรับตัวผม เร็วที่สุดที่เคยเซตมาเลยครับ) ทำให้ลดโอกาสการเกิดโรค New tank syndrome ครับ

Report Delete

Opinion 136

125.25.14.184
score 1997

ผมนับถือพี่จริงๆครับ

Report Delete

Opinion 137

117.47.14.58
score 3066

ขอบคุณมากครับ พี่ไพบูลย์

Report Delete

Opinion 138

58.9.78.219
score 828

ละเอียด ชัดเจน ครับ

Report Delete

Opinion 139

125.26.157.47
score 3926

บ่อกระเบนผม น้ำ 30 ตัน ปลาตายวันเดียว พีเอชจาก 8 ไป 6 เลย

สงสัยต้องลองเจ้า PH Buffer ดูบ้าง

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 140

125.27.140.144
score 3836

ขอบคุณมากครับ

Report Delete

Opinion 141

125.26.144.50
score 13613

ขออนุญาติทุกๆ ท่าน ขอ comment กันตามความรู้สึกนะครับ ส่วนตัวไม่รู้จักกับพี่ Butas โดยครง ไม่เคยคุย ไม่เคยแชท หรือ พูดคุยกันผ่านทางอื่น นอกเหนือจากทางเว๊ปบอร์ด รวมทั้งไม่รู้จักกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ใดๆ นอกเหนือจากผ่านทางเว๊ปบอร์ดนี้ด้วยเช่นกันครับ ฉะนั้นส่วนได้เสีย กับทางใด ทางหนึ่ง ไม่มีแน่ครับ ... บางท่านอาจจะสงสัย นาย ttdc ทำไมต้องเขียนอย่างนี้ : คือ ตรงนี้ขอแจ้งให้ทราบไว้ก่อน เพื่อความสบายใจในการแสดงความคิดเห็นของตัวผมเองครับ

พูดตามตรงนะครับ เป็นการปล่อยปลาลงไปเซทระบบที่หนักมือที่สุดที่เคยเห็นมาเลยครับ 36 ตัว ซึ่งปกติลงปลาขนาดนี้ ระบบกรองจะไม่เซทตัว หรือเซทตัวช้า ก็คงจะไม่แปลกครับ แต่ระบบก็ยังเซทได้ แถมเร็วซะด้วย

เห็นค่า NO2 ในวันที่ 2 ยอมรับว่างงมากครับ ปกติถ้าไม่มีวัสดุกรองที่แบคทีเรียเซทตัวแล้วมาเป็นหัวเชื้อ อย่าว่าแต่เซทตัวสมบูรณ์ใน 6-7 วันเลยครับ เท่าที่ผ่านมาเวลาแค่นี้ บางที NO2 ยังไม่เริ่มกระดิกเลย

แต่ผมสงสัยอยู่อย่างนะครับ อ่านไม่เจอ คือในระหว่างการเซทตัว การเปลี่ยนน้ำอ่างใบนี้ ทำอย่างไรครับ ปริมาณเท่าไหร่ ใช้น้ำจากไหน อย่างไร

โดยส่วนตัว ผมชอบการแข่งขันในรักษณะนี้มากกว่าครับ(หมายถึงกระทู้นี้ และการชี้แจงด้านข้อมูลจากอีกเว๊ปครับ) เอาข้อมูล มาสู้กัน ดูว่าใครดีกว่า ใครคุ้มกว่า แข่งกันแบบนี้ ประโยชน์จะอยู่ที่ผู้บริโภค และวงการปลาสวยงามครับ

ขอบคุณพี่ butas ที่อุตส่าเสียสละเวลาทำกระทู้ยาวๆ แบบนี้นะครับ แต่คุ้มที่ได้อ่านทุกหยดจริงๆ ครับ ตอนนี้ ไม่ได้ใช้วัสดุกรองตัวนี้เลยครับ แม้จะรู้จักมานานมากแล้ว(จากเว๊ปไม้น้ำ) และช่วงนี้ยังไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนด้วยครับเพราะของเก่าก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่อนาคต ถ้าคิดจะหามาเพิ่ม ผมว่า เจ้าตัวนี้ เป็นวัสดุกรองที่น่าสนใจมากตัวหนึ่งเลยครับ

Report Delete

Opinion 142

112.142.93.191
score 1269

ขอบคุณbutas มากครับ.....มีประโยนช์มากมาย ผมว่ามันเซ็ทตัวไวจริงๆ

แต่ผมยังอยากทราบ อัตราการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่คุณbutas ทำการทดลองไว้ว่าเป็น

อย่างไร....จะนำไปใช้บางครับ ขอบคุณครับ

Report Delete

Opinion 143

125.27.179.172
score 777

ขอบคุณมากๆ เลยครับพี่ ทำเพื่อเพื่อนมนุษย์ ผมใช้อยู่แต่ มีร้านที่ขายถูกๆ ไหมครับ

Report Delete

Opinion 144

112.142.240.106
score 1680

ชัดเจน ครับ

Report Delete

Opinion 145

124.157.153.242
score 2765

ขอบคุณมากครับ สำหรับการทดลอง

รอคำตอบเหมือนคุณเจครับผม

Report Delete

Opinion 146

10.0.2.249
score 812

ขอบคุณมากครับสำหรับการทดลอง

ขอถามเพิ่มนะครับ อยากทราบว่าพื้นที่ผิวของวัสดุกรองแต่ละชนิดมีพื้นที่เท่าไรในปริมาณที่เท่ากันครับ

พัมมิส คีรีกา อะควาเคร เซรามิกริง moving bed จำพวก k1 k2 หรือหรือตัวรุ่นใหม่ๆ JFM

-ขอบคุณอีกครั้งครับ-

Report Delete

Opinion 147

117.47.238.187
score 3926

พี่ butas ไปธุระต่างจังหวัดสองวันนะครับ

วันนี้ค่ำๆถึงดึก ถึงจะกลับ ดังนั้นคำถามคุณ ttdc รอสักนิดครับ

....................

ผมก็เคยถามเรื่องกรองเซ็ทตัว เพราะที่เคยรุ้มาคือต้องอย่างน้อย 30-40 วัน ถึงจะเซ็ทตัว

แต่พี่ butas บอกว่า เพราะสารกรองตัวนี้มีสารละลายที่

"ช่วยในการให้แบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ให้กรองเซ็ทตัวเจริญเติบโตได้ดีขึ้น"ทำให้กรองเซ็ทตัวได้ดีขึ้น

ทฤษฎีที่ว่าต้องใช้หลายๆวันนั้น หมายถึงกรองทั่วไปที่ไม่มีสารตัวนี้มาช่วย

แบคทีเรียหรือจุลินทรีย์จึงเติบโตในอัตราปกติไม่มีตัวช่วย

แต่เพราะสารตัวนี้ทำให้กรองเซ็ทตัวเร็วขึ้นตามการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

......................................................

ส่วนการทดลองที่ MTEC ทาง arohouse เป็นคนบอกให้พี่เค้าไปศึกษาให้ละเอียดเองครับ เพราะต้องการทราบความจริงและเพื่อยืนยันคำพูดแก

ไม่ใช่เพราะแกอยากทำเอง เราขอให้แกทดสอบเอง แต่ไม่คิดว่า แกจะลงทุนกับจ้าง MTEC มาทำให้ เงินค่าทดลองที่ MTEC เก็บกับพี่ butas แกก็ไม่ยอมเก็บกับเรา

.......................................................

ขนาดผมเป็น STAFF ถามพี่ butas เรื่องลูกปลากระเบนผม

ทำไมอัตราการตายมันสูงขึ้น เกิดมามีแผลนิดหน่อยก็ตาย ทั้งที่ใส่เกลือฆ่าเชือแล้ว พี่ butas ให้วัดไนเตรทดูปรากฎว่า สูงปรี๊ดเลย

พี่ butas เพราะค่าไนเตรทสูง(ไนเตรทนะครับ ไม่ใช่ไนไตรท์) ทำหใภมิคุ้มกันปลาอ่อนแอลง อะไรที่ปกติทนได้มันก็ทนไม่ได้ และอาการหนักขึ้นจนตายในที่สุด

อโรวาน่าก็เหมือนกัน เราเคยรู้ว่าการเปลี่ยนน้ำนั้นควรอยู่ที่สัปดาห์ละ 30%

ซึ่งไม่ถูกต้องซะทีเดียว เพราะใครจะรู้ได้อย่างไร ตัวแปรมันเยอะมาก

1.ปลาแต่ละตัวขับของเสียไม่เท่ากัน

2.ตู้ปลาของแต่ละคน ขนาดไม่เท่ากัน

3.ขนาดปลาต่อจำนวนน้ำ จำนวนปลาโดยรวมในตู้ แต่ละคนก็ไม่เท่ากัน

4.การให้อาหารแต่ะคนก็ไม่เท่ากัน

5.ให้อาหารเท่ากัน ปลาก็กินหมดไม่เท่ากัน ถ้าใครเหลือมากน้ำก็เน่ามาก เปลี่ยน 30% อาจไม่พอ

6.ประสิทธิภาพกรองแต่ละระบบไม่เท่ากัน

7.ภูมิคุ้มกันต่อไนเตรทปลาแต่ละตัวไม่เท่ากัน บางตัวเปลี่ยน 30% อาจจะไม่พอ บางตัว 20 ก็สามารถทนได้

ดังนั้นว่า ง่ายๆ คือ ของเสียแต่ละตู้ไม่เท่ากัน ดังนั้นอัตราการเปลี่ยนน้ำแต่ละตู้ที่เหมาะสมจึงไม่เท่ากัน

ที่บางคนบอกปลาเป็นโรคบ่อย กินไม่ดี ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจาก ค่าน้ำที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะค่าไนเตรทแต่ก็ยังมีค่าอื่นๆอีกที่พี่แกบอกมาแต่ผมจำได้ไม่หมด

แล้วงั้นเปลี่ยนเยอะๆไปเลยจบไหมครับ ถ้าเปลี่ยนเยอะเร็วไปปลาก็ตายอยู่ดี ผมว่า จะให้พี่แกช่วยเขียนตรงนี้ให้หน่อยแต่ว่า กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมาย แกพอจะไหวอยู่หรือไม่

คนเลี้ยงปลาส่วนใหญ่ที่อ่านเวบรวมทั้งผมด้วยก็เข้าใจแบบเก่าคือสัปดาห์ละเฉลี่ย 30% ซึ่งเราต้องทบทวนใหม่

......................................................

แม้กระทั่งน้ำยาวัดไนเตรทผมบอกผมใช้ของ TETRA มันแพง(ห้าร้อยกว่าบาท) มีสามขวดแล้วมันระเหยง่ายมากเก็บไว้ไม่เกิน 6 เดือนปิดไม่แน่นแบบสุดๆมันระเหยหมด แกก็แนะนำยี่ห้ออะไรนี่แหละว่า เฮ๊ยมันถูกกว่าเยอะ ประสิทธิภาพเท่ากัน แล้วใช้แค่สองขวด

แต่แกก็บอกว่า TETRA มีสารวัดหลายชนิดที่น่าใช้แต่ถ้าวัดไนเตรทเอายี่ห้อนี้ดีกว่า

....................................................

คนอะไร แสนรู้ฉิบ...5555

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 148

222.123.9.112
score 9790

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

Report Delete

Opinion 149

113.53.113.234
score 7395

มีกระทู้ดีๆมาให้ชมอีกแล้วครับผม

และเรื่องที่พี่Megatronกล่าวถึงก็น่าสนใจมากๆครับ

ขอบคุณครับผม

Report Delete

Opinion 150

10.10.14.74
score 696

เข้าใจได้ง่าย ชัดเจน เยี่ยม ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ ครับ

Report Delete

Opinion 151

58.8.20.79
score 38

ผมเป็น 1 คน ที่เคยได้คุยกับคุณ Butas โดยตรง เกี่ยวกับขอความรู้เรื่องปั้มน้ำ ของขนาดตู้ 120 * 36 * 30 ไม่รู้จำผมได้ไหม ชื่อ ปริ้นครับที่บอกว่าอยู่เยาวราช เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจผมง่ายๆไม่มีคำว่า กั้ก ดีกว่า สอนอะไรได้สอน ถามอะไรได้ ตอบ ส่วนตัวผมเป็นคนเลี้ยงปลาและทำงาน ควบคู่ไปด้วย ได้แต่อ่านข้อมูลศึกษา ไม่เคยได้ทำประโยชน์อะไรให้แก่ ที่ Arohouse นี้เลย แต่วันนี้ สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึก ผมนับถือพี่ Butas ครับ ไม่เคยเห็นหน้า ไม่เคยได้ตอบแทนพี่เลยผมดูจากการกระทำและความรู้สึก เท่านี้แหละ ผม ชื่อ ปริ้น อยู่เขตสี่พระยาใกล้ๆบางรัก หัวลำโพง และ พื้นที่เยาวราชทั้งหมด เบอร์โทรศัพท์ 086 700 7992 ถ้าพี่ต้องการความช่วยเหลือหรือมีปัญหาในระแวงนี้ รบกวนพี่ช่วยโทรหาผมด้วยครับ ผมอยากให้ความช่วยเหลือกับสิ่งที่พี่ให้ผมมาครับ

Report Delete

Opinion 152

115.87.110.204
score 11577

ตอบคุณ ttdc , taotum

ปกติผมลองสารกรองมาหลายตัวไม่เคยเจอตัวไหนมีประสิทธิภาพเท่าเลยครับ ตามที่ที่ ttdc ว่า แม้จะเอาสารกรองเก่ามาผสมก็ยังไม่ได้อยู่ดี แต่สารกรองนี้มีองค์ประกอบของ Trace element หรือ ธาตุตั้งต้นสำหรับสิ่งมีชีวิต รวมถึงตัว Calcium Montmorillonite Clay ก็มีส่วนการเจริญเติบโตของแบคทีเรียด้วยครับ เสมือนมีสารอาหารช่วยเร่งการเกิดแบคทีเรียแต่ละกลุ่มสำหรับวงจรไนโตรเจนครับ

ลองดูบทความในนี้ดูครับ

http://www.koiclubsusa.com/prod277.html

น้ำเลี้ยงปลาผมทั้งหมดใช้น้ำประปาผ่านกรองคลอรีน 490 บาทนั่นแหละครับ สำหรับช่วงทดสอบ ผมถ่ายน้ำตอนวันที่ 2 ที่วัดได้ 0.8 ประมาณ 30% จากนั้นก็กะว่ารออีก 2-3 วันถ้ามันยังไม่ลงก็ต้องเปลี่ยนซ้ำอีก 30% แต่มันลงซะก่อน เลยรอต่อจนกระทั่่งครบ 7 วัน และเดาว่า Nitrate คงสูงแน่(ยังไม่ได้ไปซื้อน้ำยาวัด Nitrate) เลยเปิด Overflow 30% ก่อน แล้วรออีก 1 สัปดาห์ วัดค่า Nitrate ยังสูงเกินไป ก็ปรับอีกเป็นที่ 50% รออีก หนึ่งสัปดาห์ วัด ก็ OK 20 ppm เดี๋ยวคงต้องปรับอีก เพราะปลาโตขึ้นกินมากขึ้นอีกครับ

ตอบคุณ aimsk127 แนะนำหาซื้อกระสอบละ 10 Kg เบอร์ 7 จุประมาณ 14 ลิตร ลองหาซื้อตาม JJ สนามหลวง2 หรือ ร้านคุณ พิชญ์ Zenith-Uno ครับ (หลายท่านไปซื้อที่นี่ครับ)

ตอบคุณ worldmaster ต้องเรียนตามตรงเลยครับ ผมจำไม่ได้เลยครับ ผมรับโทรศัพท์ทุกท่านที่โทรมาสอบถาม ผมเน้นฟังคำถาม และตอบเพื่อให้เขาเข้าใจในปัญหาเป็นหลัก จะได้แก้ด้วยความเข้าใจครับ ผมเองก็นับถือสมาชิกทุกท่านเสมอครับ และขอขอบคุณสำหรับน้ำใจทีมีให้ผมครับ

ตอบคุณ Megatron

รับทราบครับ ครั้งหน้าจะมาคุยกันเรื่อง Parameter ของน้ำครับ

Report Delete

Opinion 153

125.26.231.89
score 4040

ชัดเจนแจ่มแจ้งครับพี่ไพบูลย์

ไว้ลองใช้จะมารายงานผมครับ ว่าจะลองใช้กับตู้ปลาแดงตู้ใหม่ครับ

ขอบคุณมากๆครับพี่

Report Delete

Opinion 154

113.53.164.110
score 5689

พักผ่อนบ้างนะครับพี่ ดูจากเวลาที่ทำกระทู้แล้วเป็นห่วงครับ

ขอบคุณมากๆครับพี่สำหรับเนื้อหาข้อมูลทุกๆเรื่อง

Report Delete

Opinion 155

113.53.164.110
score 5689

พักผ่อนบ้างนะครับพี่ ดูจากเวลาที่ทำกระทู้แล้วเป็นห่วงครับ

ขอบคุณมากๆครับพี่สำหรับเนื้อหาข้อมูลทุกๆเรื่อง

Report Delete

Opinion 156

117.47.8.106
score 423

ขอบคุณมากครับ ข้อมูลแน่นจริงๆ ครับ

Report Delete

Opinion 157

aROmAnTiC ส่งข้อความ

118.173.178.76
score 2995

นับถือ จริง ๆ ครับ

Report Delete

Opinion 158

61.7.138.166
score 908

ฟิตจริงๆ -*-

Report Delete

Opinion 159

61.90.21.168
score 246

ขอบคุณมากครับ

วันนี้ไปซื้อมาล่ะครับ 2 กระสอบ

Report Delete

Opinion 160

124.122.220.62
score 142

ขอบคุณนะครับสำหรับคำแนะนำและการทดสอบ...

Report Delete

Opinion 161

61.19.66.209
score 5125

Report Delete

Opinion 162

125.26.25.54
score 208

ٻҾสารกรอง Kiriga ดีจริงหรือ ?
Report Delete

Opinion 163

110.168.90.138
score 1793

อัดแน่นไปด้วยข้อมูล ขอบคุณครับ

Report Delete

Opinion 164

nook9292 ส่งข้อความ

118.172.220.190
score 2807

เยี่ยมมากครับพี่

Report Delete

Opinion 165

sonik ส่งข้อความ

183.89.26.90
score 219

น่านับถือ ขอคาราวะ

Report Delete

Opinion 166

192.168.0.133
score 483

สุดยอดมากครับ

Report Delete

Opinion 167

124.122.18.77
score 381

วิธีเน่มากเลยครับ
ชอบๆ

Report Delete

Opinion 168

110.77.185.90
score 908

Report Delete

Opinion 169

110.77.185.90
score 908

Report Delete

Opinion 170

58.8.46.22
score 4460

ความรู้จริงๆครับ

Report Delete

Opinion 171

113.53.205.79
score 22

ขอบคุณมากๆ สำหรับความรู้ ดีๆ และเป็นประโยชน์อย่างมากครับ

Report Delete

Opinion 172

101.109.84.118
score 990

อัดแน่นจริงๆครับ

Report Delete

Opinion 173

14.207.151.154
score 150

เข้ามาชมครับ

Report Delete