Discussion Forum

000001738

เกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน

124.120.103.25
score 11577

เกาะเกร็ด เป็นแหล่งท่องเทียวแบบเดินเที่ยว โดยไปขึ้นเรือข้ามฟากที่วัดสนามเหนือ ปากเกร็ด ใกล้สะพานพระราม4

ภาพหลังคาอุโบสถวัดสนามเหนือ

เกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 1

124.120.103.25
score 11577

สะพานข้ามแม่น้ำแห่งใหม่

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 2

124.120.103.25
score 11577

ของขายบริเวณท่าเทียบเรือ

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 3

124.120.103.25
score 11577

มีศิลปินเปิดหมวกร้องเพลงให้ฟัง

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 4

124.120.103.25
score 11577

ท่าเรือฝั่งตรงข้าม วัดปรมัยยิกาวาส

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 5

124.120.103.25
score 11577

เจดีย์เอียงที่ปากน้ำ เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ด

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 6

124.120.103.25
score 11577

บรรยากาศเรือในแม่น้ำ

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 7

124.120.103.25
score 11577

ท่าเรือที่เราลงเรือ

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 8

124.120.103.25
score 11577

เรือข้ามฟาก

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 9

124.120.103.25
score 11577

บริเวณที่เรือข้ามฟาก เรืยกแม่น้ำลัดเกร็ด

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 10

124.120.103.25
score 11577

ต่อคิว จ่ายค่าข้ามฟาก คนละ 2 บาท

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 11

124.120.103.25
score 11577

มีพิพิธภัณฑ์ ที่วัดปรมัยฯ

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 12

124.120.103.25
score 11577

ภายในพิพิธภัณฑ์

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 13

124.120.103.25
score 11577

เตาเผาจำลอง

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 14

124.120.103.25
score 11577

คนปั้นหม้อจำลอง

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 15

124.120.103.25
score 11577

หม้อน้ำดื่ม

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 16

124.120.103.25
score 11577

งานปั้น

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 17

124.120.103.25
score 11577

งานปั้น

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 18

124.120.103.25
score 11577

งานปั้น

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 19

124.120.103.25
score 11577

จัดวางไว้เยอะมาก

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 20

124.120.103.25
score 11577

ชอบโถสีนี้ครับ

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 21

124.120.103.25
score 11577

ก่อนเดินทางต่อ เติมพลังด้วย ดอกไม้ทอด

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 22

124.120.103.25
score 11577

ตามด้วย ทอดมันหน่อกะลา

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 23

124.120.103.25
score 11577

บรรยากาศร้านขายของ

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 24

124.120.103.25
score 11577

ร้านขายน้ำ ใส่ถ้วยดินเผา

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 25

124.120.103.25
score 11577

ผลิตภัณฑ์ดินเผา

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 26

124.120.103.25
score 11577

เข้าสู่แหล่งชุมชน ร้านค้าต่าง ๆ

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 27

124.120.103.25
score 11577

พัด ซื้อไว้แก้ร้อน

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 28

124.120.103.25
score 11577

งานศิลปะ ซื้อไปฝากเด็ก ๆ ได้

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 29

124.120.103.25
score 11577

งานศิลปะ เปิดหมวก มีทำเสียงประกอบด้วย

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 30

124.120.103.25
score 11577

บ้านโอ่ง แหล่งงานปั้นแห่งหนึ่่ง

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 31

124.120.103.25
score 11577

ผลงานของที่นี่

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 32

124.120.103.25
score 11577

นี่ก็ผลงาน

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 33

124.120.103.25
score 11577

งานลูกปัด

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 34

124.120.103.25
score 11577

ขนมไทย และ หน่อกะลา

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 35

124.120.103.25
score 11577

เกาะเกร็ดอัศจรรย์ภาพทราย

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 36

124.120.103.25
score 11577

สามารถใส่รูปไว้ด้านหลัง มีทรายไหลลงมา สวยดี

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 37

124.120.103.25
score 11577

งานตัดขวด PET

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 38

124.120.103.25
score 11577

สอนฟรี

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 39

124.120.103.25
score 11577

โมบาย

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 40

124.120.103.25
score 11577

ลืมจับ ไม่รู้ทำด้วยอะไร

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 41

124.120.103.25
score 11577

ทางเดินที่นี่มี สแลนช่วยลดแสงแดด

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 42

124.120.103.25
score 11577

โมบาย ส่งเสียงระงม

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 43

124.120.103.25
score 11577

คลองย่อย ภายในตัวเกาะ

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 44

124.120.103.25
score 11577

มีเสือพ่นน้ำด้วย

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 45

124.120.103.25
score 11577

มีหลายตัว สีสวยดี

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 46

124.120.103.25
score 11577

ของกินแถวหน้าวัดอีกวัด เกาะเกร็ดมีวัดหลายวัดครับ

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 47

124.120.103.25
score 11577

พระพุทธรูปผั่งตรงข้าม

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 48

124.120.103.25
score 11577

ประทับใจมาก "แบ่งกันกิน"

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 49

124.120.103.25
score 11577

ต่างชาติมาเดินกันเยอะ

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 50

124.120.103.25
score 11577

คันธนู หน้าไม้

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 51

124.120.103.25
score 11577

ร้านอาหารแปลก

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 52

124.120.103.25
score 11577

อาหารเป็นก้อน ๆ

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 53

124.120.103.25
score 11577

มีหลากหลายเมนู

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 54

124.120.103.25
score 11577

ร้านนี้ตกแต่งสไตน์ Country

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 55

124.120.103.25
score 11577

ขนมถ้วยร้านนี้อร่อยมาก กินกาแฟ กับขนมถ้วย

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 56

124.120.103.25
score 11577

ร้านอาหารริมน้ำ มีเยอะมาก

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 57

124.120.103.25
score 11577

บรรยากาศของขายหน้าวัด

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 58

124.120.103.25
score 11577

สุดเขตบริเวณขายของ คนที่นี่ใช้แต่จักรยาน กับมอเตอร์ไซด์ได้เท่านั้น

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 59

124.120.103.25
score 11577

สีสวยดี

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 60

124.120.103.25
score 11577

มีปลาอโรด้วย

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 61

124.120.103.25
score 11577

ผลิตภัณฑ์จากไม้

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 62

124.120.103.25
score 11577

คนเมืองอย่างผมไม่ค่อยได้เห็นนัก

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 63

124.120.103.25
score 11577

เสื้อเป็นที่ระลึก

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 64

124.120.103.25
score 11577

แวะซื้อของอร่อยกลับบ้าน

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 65

124.120.103.25
score 11577

แวะทานอาหารมอญ

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 66

124.120.103.25
score 11577

บรรยากาศร้านริมน้ำ

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 67

124.120.103.25
score 11577

ขณะรออาหาร ดูเรือผ่านไปมา เดี๋ยวนี้เรือชาวบ้านใช้แก๊สกันแล้ว

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 68

124.120.103.25
score 11577

พระพุทธรูปที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 69

124.120.103.25
score 11577

จริง ๆ อยู่หางจากเรามาก

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 70

124.120.103.25
score 11577

ข้าวแช่ + หมูทอด

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 71

124.120.103.25
score 11577

เดินมาเรื่อยเจอ

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 72

124.120.103.25
score 11577

ร้านกาแฟบ้านเลขที่ 1

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 73

124.120.103.25
score 11577

ภายในร้าน บรรยากาศนั่งริมน้ำ ห้อยขา

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 74

124.120.103.25
score 11577

ตัวเรียกลูกค้าเข้าร้าน

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 75

124.120.103.25
score 11577

เชื่องมาก นิ่งอย่างกับหุ่น

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 76

124.120.103.25
score 11577

อนุสรณ์สะพาน

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 77

124.120.103.25
score 11577

บ้านนักวิ่งชาวเกาะ

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 78

124.120.103.25
score 11577

เหรียญ และถ้วยรางวัลเต็มบ้าน

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 79

124.120.103.25
score 11577

ถ้าไม่อยากเดินมีจักรยานให้เช่า

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 80

124.120.103.25
score 11577

หรือซื้อตัวเรือท่องเทียว โดยจอดหยุดให้ชมสถานที่สำคัญ ๆ

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 81

124.120.103.25
score 11577

ขากลับ รอข้ามฟาก คนยืนรอเยอะมาก

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 82

124.120.103.25
score 11577

ขณะต่อแถว เหลือบไปเห็นป้ายนี้

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 83

124.120.103.25
score 11577

ท่าลงเรือ

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 84

124.120.103.25
score 11577

ลากันด้วยภาพ ท่าเรื่อวัดสนามเหนือครับ ขอขอบคุณที่ติดตามชมครับ

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 85

58.8.46.15
score 8205

ขอบคุณมากๆครับผม

น่าเที่ยวมากๆครับผม

ข้าวแช่หมูทอด น่าทานมากๆ

จุใจครับ

84ภาพ

มีโอกาศต้องขอไปเที่ยวบ้างครับผม

ٻҾเกาะเกร็ด แหล่งศิลปะ และของกิน
Report Delete

Opinion 86

124.121.207.41
score 1782

คุณ Butus พาเที่ยวอีกแล้ว.........ขอบคุณครับ.........^_^

Report Delete

Opinion 87

222.123.228.28
score 8296

ขอบคุณมากครับ ผมยังไม่เคยไปเลยไว้ต้องหาโอกาสไปเที่ยวชมซะบ้างแล้ว

Report Delete

Opinion 88

124.121.245.205
score 2467

เห็นแล้วอยากไปเที่ยวบ้าง ขอบคุณมากครับที่พาเที่ยว

Report Delete

Opinion 89

58.9.252.85
score 1789

ขอบคุณที่พาเที่ยวครับ

ยังไม่เคยไปเลยเหมือนกัน ขนาดอยู่แค่กรุงเทพ

Report Delete

Opinion 90

58.9.252.85
score 1789

ขอบคุณที่พาเที่ยวครับ

ยังไม่เคยไปเลยเหมือนกัน ขนาดอยู่แค่กรุงเทพ

Report Delete

Opinion 91

118.175.64.78
score 3187

เที่ยวบ่อยจริง ๆ เลยครับ.. จุใจ เต็มอิ่ม..

Report Delete

Opinion 92

61.19.66.18
score 5125

หิวเลยครับ

Report Delete

Opinion 93

10.42.16.187
score 1388

ขอขายเยอะมากๆครับ

งานศิลปะของเราสวยมากครับ

พระพุทธองค์ใหญ่มากครับ

ขอบคุณครับพี่พาเที่ยว

Report Delete

Opinion 94

222.123.166.243
score 3123

ขอบคุณครับ

Report Delete

Opinion 95

114.128.199.174
score 6655

หิวเลยพี่...........ไปหารัยกินดีกว่า

Report Delete

Opinion 96

222.123.225.33
score 9790

ผมไม่เคยไปเลยครับ อยากไปเหมือนกัน...

ขอบคุณที่พาเที่ยวครับ

Report Delete

Opinion 97

125.26.141.232
score 13613

ยังไม่เคยไปเลยครับ ขอบคุณมากครับ

Report Delete

Opinion 98

58.147.18.165
score 4214

เยี่ยมเลยครับ

เป็นแหล่งศึกษาสถาปัตยกรรมไทย และการดำรงค์วิถีชีวิตท้องถิ่นตามภูมิปัญญาชาวบ้านเลยครับ

Report Delete

Opinion 99

117.47.91.149
score 3211

เหมือนได้ไปเองชอบมากๆครับ

ขอบคุณครับ

Report Delete

Opinion 100

125.26.149.100
score 5689

ขอบคุณครับ

Report Delete

Opinion 101

125.25.190.49
score 1327

ขอบคุณที่พาเที่ยวครับ

Report Delete

Opinion 102

118.172.216.107
score 2807

ขอบคุณมากครับ

Report Delete

Opinion 103

203.113.116.12
score 2192

ขอบคุณที่พาชมครับ ผมอยู่ นนทบุรีแต่ยังไม่เคยไปเลยครับ ต้องหาเวลาไปบ้างแล้ว

Report Delete

Opinion 104

116.68.149.210
score 1997

ขนาดผมอยุ่ใกล้ยังไม่เคยไปเลย ต้องไปมังซะแล้วเดื๋ยวอายคนในเมือง

Report Delete

Opinion 105

222.123.225.115
score 3066

ขอบคุณที่พาเที่ยวครับ

Report Delete

Opinion 106

113.53.138.63
score 7395

ประเภทงานปั้นนี่น่าทึ่งมากครับ

ขอบคุณครับที่ทำให้รู้จักเกาะเกร็ดมากขึ้น เคยได้ยินแต่ชื่อ

.

พี่รักสาวเสื้อแดงนับผิดครับ ...85ภาพครับผม อิอิ

Report Delete

Opinion 107

124.121.86.244
score

อยู่ใกล้ๆ บ้านแท้ๆ แต่ยังไม่เคยไปเลย

ขอบคุณครับพี่ที่พาเที่ยว

Report Delete

Opinion 108

110.77.192.49
score 11

รูปสวยมากๆครับ

Report Delete