ช่องสีขาวกรอกข้อมูล ช่องสีเหลืองแสดงผลการคำนวน

คำนวนปริมาตรน้ำในตู้
กว้าง (นิ้ว) ยาว (นิ้ว) สูง (นิ้ว) ปริมาณน้ำ (ลิตร)
คำนวณปริมาตรน้ำในบ่อกลม
รัศมี (เซนติเมตร) ความลึก (เซนติเมตร) ปริมาณน้ำ (ลิตร)
คำนวนการเลือกปั๊มน้ำ
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/x1000cc)
จำนวนรอบต่อชั่วโมง
( 3-5 รอบต่อชั่วโมง)
แรงดันปั๊มที่เหมาะสม
(ลิตร ต่อ ชั่วโมง)
การสูญเสียแรงดัน 10 %
(ความสูง,ท่อลด ฯลฯ)
คำนวนปริมาณการใช้ยา ละลายน้ำ
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/x1000cc)
ปริมาณยา (mg)
ต่อน้ำ 1 ลิตร
จำนวนยาขนาด 500 mg
(จำนวน แคปซูล/ครั้ง)
จำนวนยาขนาด 250 mg
(จำนวน แคปซูล/ครั้ง)
คำนวนปริมาณการใช้เกลือ ละลายน้ำ
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/x1000cc)
ปริมาณเกลือ (mg)
0.1-0.3% ต่อน้ำ 1 ลิตร
ปริมาณเกลือ (Kg)
ที่ใช้
คำนวนการใช้ heater
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/x1000cc)
ฮีตเตอร์ 300 watt
จำนวน/อัน
ฮีตเตอร์ 150 watt
จำนวน/อัน
คำนวนการใช้ OVERFLOW
ปริมาณน้ำ
(ลิตร/x1000cc)
ปริมาณเปลี่ยนน้ำ
เปอร์เซนต์ต่ออาทิตย์
อัตราการเปลี่ยนน้ำ
ลิตร ต่อ สัปดาห์
อัตราการเปลี่ยนน้ำ
ลิตร ต่อ วัน
อัตราการเปลี่ยนน้ำ
ลิตร ต่อ นาที
คำนวนค่าไฟฟ้า
จำนวน Watt จำนวนชั่วโมง
การใช้ต่อวัน (ชั่วโมง)
จำนวนวันที่ใช้
(วัน)
ค่าไฟต่อหน่วย
(บาท)
อัตราค่าไฟฟ้า
(บาท)

3.5-3.8 บาท/หน่วย
คำนวนค่าอุณหภูมิ
องศาเซนเซียส C องศาฟาเรนไฮด์ F องศาฟาเรนไฮด์ F องศาเซนเซียส C

1 นิ้ว (inches) 2.54 เซนติเมตร (cm)

12 นิ้ว (inches) 30.38 เซนติเมตร (cm)

39.4 นิ้ว(inches) 1 เมตร (meter)

1 เมตร (meter) 100 เซนติเมตร (cm)

1 ลิตร (litre) 1000 มิลลิลิตร (ml)

1 ลิตร (litre) 0.254 แกลลอน(gallon)

คำนวนปริมาณน้ำ กว้างxยาวxสูง (ของน้ำ(หน่วยนิ้ว)) x 0.016 = จำนวนปริมาตรน้ำ (ลิตร)

คำนวนปริมาณการใช้ยา จำนวนปริมาตรน้ำ (ลิตร) x ปริมาณมิลลิกรัม(mg)ที่ต้องการใส่ / ขนาด mg ของยา 1 หน่วย

คำนวนปริมาณการใช้เกลือ จำนวนปริมาตรน้ำ (ลิตร)