scoops

DIY, ทดสอบอุปกรณ์

รักษาแบตเตอรี่ด้วยการพาไปออกกำลังกาย BY BUTAS

แบตเตอรี่ของปั๊มสำรองไฟ ขณะที่ทำงานในสถานะ Stand by นาน ๆ อาจทำให้แผ่นธาตุในแบตเตอรี่เกิด Cystal เป็นเหตุให้แบตเตอรี่เสื่อมก่อนกำหนด โดยปกติผู้ผลิตเครื่องใช้ที่มีระบบสำรองไฟ มักมีคำแนะนำให้ใช้พลังงานแบตบ้างเป็นประจำ

การใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เป็นประจำ ก็มีส่วนช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุการทำงานได้นาน โดยปกติเราจะกำหนดให้จ่ายกระแสไฟออกประมาณ 10 % ทุกวัน

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบสำรองไฟ และมีระบบเวลามาเกี่ยวข้อง มักจะมีฟังก์ชัน Exercise Battery เช่น เครื่องรักษาความปลอดภัย (กันขโมย) เพื่อให้รักษาแบตเตอรี่ และตรวจสอบแบตเตอรี่

ปั๊มสำรองไฟ เราก็สามารถเพิ่มฟังก์ชันของการ Exercise Battery โดยการใช้ Tmer ช่วย ส่วนการตรวจสอบเราคงต้องเป็นผู้ดูเอง

ระยะเวลาที่เราจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่คิดจาก 10 % ของความสามารถที่จ่ายได้ ยกตัวอย่าง ปั๊มลม Dymax จ่ายลมได้ต่อเนื่อง 10 ชม. ดังนั้นค่าที่เราจะตัดไฟให้ปั๊มสำรองไฟใช้พลังจากแบตเตอรี่เป็น 10 x 0.1 = 1 ชม. ของทุกวัน

ช่วยระยะเวลาที่เราตัดไฟ เราจะกำหนดในช่วงที่เราจะต้องให้อาหาร หรือดูปลา เพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบว่า ลมที่ออกมาเป็นอย่างไรในช่วงตอนท้ายของระยะที่เราตัดไฟ ปกติถ้าแบตเตอรี่ไม่ค่อยได้จ่ายพลังงานออก เวลาตัดไฟออกระยะแรก มันจะจ่ายไฟได้น้อยดังนั้นเราจะเห็นลมออกได้น้อย แต่พอสักพักมันจะจ่ายได้มากขึ้นดังนั้นลมจะออกได้มากขึ้น และออกคงที่สม่ำเสมอตลอดจนเราสิ้นสุดการตัดไฟ แต่ถ้าลมอ่อนแรงลงในตอนท้ายนั่นก็แสดงได้ว่า แบตเตอรี่เสื่อมแล้วครับ

การใช้ Timer ให้ตัดการทำงาน เราก็จะตั้งให้ Timer ทำงานทุกวัน และตัั้งเวลาเปิดที่เวลาเราสิ้นสุดการดุปลา หรือ ให้อาหารปลา ดังเช่นผมสิ้นสุดการดูปลา หรือให้อาหารตอน 1 ทุ่ม (19:00 น)

แล้วตั้งเวลาปิดที่เวลาล่วงหน้าจากที่ตั้งเปิดไว้ ตามจำนวนเวลาที่เราคำนวนได้ เช่นของผม 1 ชม. ผมก็จะตั้งเวลาให้ ปิด ที่เวลา 6 โมงเย็น (18:00 น)

จากนั้นเราก็เสียบปลั๊กปั๊มลม ซึ่งมันจะตัดไฟที่เวลา 18:00 - 19:00 ตามที่ผมต้องการ

หวังว่าคงเป็นประโยชน์ แก่ท่านสมาชิก จะได้รักษาแบตเตอรี่ให้ยืนยาว และลดความกังวลเรื่องการเสื่อมของแบตเตอรี่ขณะที่เราไม่อยู่ด้วยครับ

อ้อ ถ้ามีปั๊มลมสำรองไฟหลายตัว ก็ใช้ Timer ตัวเดียว ตัดให้กับทุกปั๊มลมเลยครับ

 

อ่าน 5586 ครั้ง