scoops

DIY, ทดสอบอุปกรณ์

DIY UV ประสิทธิภาพสูง BY BUTAS

กรอง UV เป็นตัวช่วยเรื่องการรักษาสมดุลย์ของระบบ ผมได้เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพของสินค้าที่มีขายอยู่ในท้องตลาด ตัวที่ให้ประสิทธิภาพดี แต่ก็สูงด้วยราคา ผมจึงประยุกต์สินค้าที่บ้านเรามีขายมาเป็นกรอง UV ประสิทธิภาพสุงครับ

Specification 18 W UV Flow max : 1400 L/hr Q tank max : 933 L at Turn over 1.5 time.

โดยหลักการของทุก UV คือพยายาเพิ่มค่า Contact time ให้มากโดยการตีเกลียวรอบเพื่อเพิ่มทางเดินน้ำ แต่ผลของการเพิ่มนี้ อาจส่งผลให้ลดความเข้มแสง UV เนื่องจากความห่างจากหลอด และปลอกกันน้ำก็ลดทอนความเข้มแสงลง โดยทฤษฎี ค่าความเข้มแสงที่ผิวหลอดจะมีค่าเท่ากับ 354 เท่าของความเข้มแสงที่ระยะ 1 เมตร และที่ระยะ 1 นิ้วจากหลอดค่าความเข้มแสงจะมีค่าเท่ากับ 127 เท่าของความเข้มแสงที่ระยะ 1 เมตร ทำให้เห็นได้ชัดว่า ยิ่งห่างจากหลอดความเข้มแสงจะลดลงมาก

กรอง UV ที่เราจะทำนี้ มีช่องให้น้ำสำผัสที่ตัวหลอด ที่ระยะ0 - 2.2 มิลิเมตร และ Contact time เรายาวเนื่องจากเราใช้หลอด 24 นิ้ว โดยไม่มีปลอกมาให้ลดกำลังลงแต่อย่างไร

วัสดุที่ใช้ประกอบทำมูลค่าไม่เกิน 300 บาท ไม่รวมหลอด UV

วัสดุที่ต้องใช้ (ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

1. สามทางเกลียวในขนาดหนึ่งนิ้ว 2 ตัว ตัดด้านหนึ่งออกให้สั้นตามรูป

2 ยูเนี่ยน ขนาด 6 หุน จำนวน 1 ตัว ตัดเอาส่วนกลางออกให้เหลือดังรูป

3. ลดเหลี่ยม PE 1นิ้วลง 4 หุน จำนวน 2 ตัว

4. ข้องอ 90 องศา 4 หุน ผู้ - เมีย จำนวน 2 ตัว (อาจไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่เราจะเดินสายน้ำ)

5. หางปลาไหลขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 2 ตัว

6. ท่อขนาด 1 นิ้ว spec 8.5 (ท่อน้ำดื่มแบบบาง) ยาว 50 เซน

วิธีทำให้เตรียมขั้วยูเนี่ยน ประกอบเข้ากับสามทางเกลียวในดังรูป แต่ยังไม่ต้องเชื่อมติด

เราต้องประกอบให้เป็นรูปร่างแบบข้างบนสุด โดยล๊อคแหวนยางให้อยู่บนหลอดแก้วดังรูป

เราต้องใช้ตัวหลอดเป็นตัว Alignment เพื่อให้ตัวยูเนี่ยนตรงกัน

จากนั้นก็เชื่อมส่วนที่เป็นยูเนี่ยน กับสามทางที่เราตัดสั้นแล้วเข้าด้วยกัน

ส่วนที่เป็นเกลี่ยวในเทปปะปาพัน แล้วจัดตามความเหมาะสม

เนื่องจากเราจะตัดท่อให้ยางดำนั่งพอดีขอบหลอดคงลำบาก เพื่อป้องกันแสงยูวีลอดออกตามขั้วยูเนี่ยน ก็ให้หาเทปพันสายไฟพันปลายที่เหลือดังรูป

รูปนี้เป็นรูปปิดไฟห้อง แล้วถ่ายขณะยังไม่เปิดหลอดไฟด้านใน

เวลาเปิดไฟ หลอดข้างใน จะเห็นว่าไม่มีแสงลอดออกมาตามสายไฟ ปลอดภัย 100% ครับ

ส่วนที่เห็นมันสว่างขึ้นมา เนื่องจากผนังท่อบริเวณนั้นบางครับ แต่ถ้าเป็นแสงยูวีจริง ๆ อาจสังเกตได้ยากครับ

ขอขอบคุณที่ติดตามชม หวังว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ

บางท่านอาจสงสัยว่าทำไมผมไม่ออกแบบให้ใช้กับหลอดทีมีกำลังมากว่านี้ เช่นหลอด 30 วัตต์เป็นต้น

เหตุผลเพราะ ระบบนี้มันรีดน้ำครับ ดังนั้นถ้ายาวมันก็ยิ่งกินกำลังของปั๊มน้ำครับ ถ้าจะเพิ่มอัตราการไหล ให้จับมันมาขนานกันครับ การใช้กรองนี้ให้คำนึงถึงอัตราการไหลเป็นหลักครับ โดยต้องให้มากว่าน้ำในตู้อย่างน้อย 1.5 เท่าครับ

งานออกแบบ ด้วยหลักการ และวิธีการของบทความนี้ ผมขอสงวนสิทธิ์การเผยแพร่เฉพาะกับเวป arohouse เท่านั้นนะครับ

ท้ายสุด ผมต้องขอขอบคุณคุณฉัตรที่เป็นธุระจัดหาหลอด UV ให้ และขอบคุณครอบครัวผมที่เป็นกำลังใจให้ผมเสมอ

ท่านสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ที่กระทู้นี้ครับ http://www.arohouse.com/wbs/?action=view&id=000001236

อ่าน 13740 ครั้ง