scoops

โรคและการรักษา

ปลาหอบ

ปลาหอบ

ปลาหอบนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุครับ โดยทั่วไปเราต้องพิจารณาจากสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่ทำกับปลาก่อนหน้านี้ครับ จึงจะระบุถึงสาเหตุได้อย่างแม่นยำครับ บางครั้งแล้วผู้เลี้ยงไม่สามารถระบุว่าเป็นปลาหอบหรือไม่เพราะไม่ค่อยสังเกตปลา การที่ปลาว่ายน้ำไปและอ้าปากบ้างถือว่าเป็นอาการปกติครับ

อาการ
อาการหอบของปลานั้นปลามักจะลอยบนผิวน้ำ อ้าปากหายใจถี่เพื่อนำน้ำผ่านเหงือกให้ได้รับอ๊อคซิเจนมากที่สุด ส่วนใหญ่มักเกิดจากที่สภาพแวดล้อมของตู้ คุณภาพน้ำไม่ดี หรือเปลี่ยนน้ำใหม่จำนวนมาก ปลาปรับตัวไม่ทัน เครียด หรืออีกประการหนึ่งคือกินมาเกินไป

การรักษา

1.พิจารณาสาเหตุที่มา กิจกรรมที่ทำกับปลาก่อนหน้าที่ปลาจะมีอาการหอบ
แก้ไขตามเหตุที่เกิดขึ้นหากเกิดจากการเปลี่ยนน้ำมาก มีกลิ่นคลอรีนฉุน ให้ใช้ AquaSafe ตามอัตราส่วนของตู้,ตู้ปลาระบบกรองหมักหมม
2.กรณี น้ำแก่ หรือน้ำที่ขาดการเปลี่ยนถ่ายเป็นระยะเวลานาน ให้เปลี่ยนน้ำครั้งละไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ ให้ทยอยล้างตู้ไม่ล้างวัสดุกรองในคราวเดียว,
3.กรณีปลากินอาหารมากเกินไป สังเกตที่บริเวณท้อง ปลามีอาการบิดตัวไปมา ให้ดูแลอุณหภูมิ เพิ่มออกซิเจนในน้ำ งดอาหาร1-2 วัน ส่วนใหญ่แล้วอาการจะดีขึ้นภายใน 1-2 วัน

อ่าน 11053 ครั้ง