scoops

บทความ

สายพันธุ์

 • 0000269 ปลาอโรวาน่า ออสเตรเลีย

  ปลาอโรวาน่า ออสเตรเลีย

  ปลาชนิดนี้เข้ามาในบ้านเราสักได้ประมาณปี พ.ศ. 2530 ในตอนแรกที่เข้ามานั้นปลาจากทวีปออสเตรเลียมีราคาที่สูงมากครับ

  อ่าน 22725 ครั้ง

การเลี้ยงดู

การเพาะพันธุ์

โรคและการรักษา

 • 0000291 ปลาหอบ

  ปลาหอบ

  อาการหอบของปลานั้นปลามักจะลอยบนผิวน้ำ อ้าปากหายใจถี่เพื่อนำน้ำผ่านเหงือกให้ได้รับอ๊อคซิเจนมากที่สุด

  อ่าน 24400 ครั้ง

ตู้ปลา ปั๊มน้ำ อุปกรณ์การเลี้ยง

DIY, ทดสอบอุปกรณ์

เยี่ยมบ้าน ฟาร์มปลาสวยงาม

 • 0000339 Suwish Arowana Farm

  Suwish Arowana Farm

  นับได้ว่าเป็นฟาร์มอโรวาน่าของไทยที่เพาะพันธ์ปลาอโรวาน่าในบ่อคลอกรีตได้เป็นแห่งแรก

  อ่าน 21049 ครั้ง

เรื่องอื่นๆ